Energi

 

Energiledelse i SMBer er et prosjekt som skal hjelpe bedrifter som ønsker å implementere energiledelse i sin virksomhet.

2013-02-28

Mer om Nordisk møte om energiledelse i SMBer
 

EU og EFTA har gitt CEN i oppdrag å utarbeide seks standarder for bestemmelse av klimagassutslipp fra energi-intensiv industri.

2012-07-10

Mer om Anbud: Klimagassutslipp fra energi-intensiv industri
 

Interesserte inviteres til informasjonsmøte om utviklingen av standarder innenfor bioenergi. Det er stor aktivitet internasjonalt på området.

2010-10-22

Mer om Standardiseringsarbeid innenfor bioenergi
 

Aftenposten.no hadde 14. januar et oppslag om at norsk biodiesel kan skade bilene. I artikkelen henvises det til den såkalte 'Europeiske CEN-standarden EN 14214'. Dette er en felles europeisk standard som i Norge er Norsk Standard, NS-EN 14214 Drivstoff - Fettsyre-metylestere (FAME) for dieselmotorer.

2007-01-15

Mer om Standard for biodiesel