Energi

 

Er det behov for veiledning til NS 3720? Hva er det i tilfellet behov for at veiledningen skal omfatte? Er regnereglene i FutuerBuilt en start? Kan One Click LCA være til hjelp? Standard Norge var medarrangør på et gratis seminar 27. mars hvor dette ble tatt opp.

2019-03-25

Mer om Veiledning til NS 3720 klimagassberegninger for bygninger?
 

Systematisk energiledelse kan spare penger for din virksomhet, samtidig som det reduserer klimagassutslippene. Standarden for energiledelse, NS-EN ISO 50001, er et viktig verktøy for mange virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. Nå har den også kommet på norsk.

2019-01-30

Mer om Ta grep om energien med ISO 50001 – nå også på norsk
 

På grunn av nye, felles europeiske standarder har det kommet spørsmål om NS 3031 fra 2014 fortsatt skal benyttes i Norge. Selv om standarden formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018 er det fortsatt den som skal brukes inntil videre ved kontroll opp mot byggeforskriftene TEK 17 (Byggeforskriftene), Energimerkeordningen, BREEAM NOR og passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701.

2018-02-09

Mer om Beregning av bygningers energiytelse – Gjelder NS 3031 fortsatt?
 

Denne standarden har blitt en viktig referanse for mange virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. I forbindelse med revisjon av standarden inviterte vi til seminar i Trondheim 29. januar. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt på seminaret.

2018-02-09

Mer om Revisjon av standarden for energiledelse ISO 50001 – hvor er vi?
 

Norske eksperter har deltatt aktivt i arbeidet med standardene som skal bidra til å realisere fullskalaprosjekter og dermed styrke innsatsen mot global oppvarming.

2017-12-14

Mer om Se video: Nye internasjonale standarder for lagring og transport av CO2
 

Onsdag 1. november ble to internasjonale standarder for transport og geologisk lagring av CO2 lansert hos Oljedirektoratet i Stavanger. Norske eksperter har deltatt aktivt i arbeidet med standardene som skal bidra til å realisere konkrete fullskalaprosjekter nasjonalt og internasjonalt og dermed styrke innsatsen mot global oppvarming.

2017-11-01

Mer om Internasjonale standarder for transport og lagring av CO2 lansert
 

Denne nye standarden, NS 3720, skal definere en entydig metodikk for beregning av klimagasser for bygninger slik at resultater fra ulike modeller og verktøy blir sammenliknbare. Forslaget til standard, prNS 3720, er på høring fram til 23. desember. Det inviteres til eget høringsmøte 31. oktober.

2017-10-25

Mer om Ny standard med metode for klimagassberegninger for bygninger på høring
 

Standard Norge i samarbeid med Gassnova og Oljedirektoratet (OD) inviterer til seminar med lansering av to viktige CCS-standarder, en for lagring og en for transport. Seminaret finner sted hos Oljedirektoratet i Stavanger 1. november.

2017-09-25

Mer om Lansering av standarder for CO2-fangst og -lagring (CCS)
 

Den nye kuldestandarden NS-EN 378:2016 Kuldeanlegg og varmepumper er nå oversatt til norsk. Til standarden er det også utarbeidet en egen veiledning som er gratis tilgjengelig.

2017-09-14

Mer om Ny viktig kuldestandard klar
 

Forsvarsbygg er Norges største eiendomsforvalter, og har siden 2007 redusert energibruken i sin eiendomsmasse med nærmere 30 prosent (249 GWh). Samtidig har Forsvaret i to perioder, 2007-2011 og 2012-2016, også gjort en ekstra innsats for å spare energi. Reduksjonen i siste periode var på hele 149 GWh. I tillegg til dette har energisentraler blitt konvertert til mer miljøvennlig energiproduksjon i størrelsesorden 78 GWh. Mye av grunnen til disse besparingene er bruken av standarden for energiledelse, NS-EN ISO 50001.

2017-06-20

Mer om Forsvarsbygg tar energiledelse på alvor og møter det grønne skifte
1 2 3 > »