Norcems fabrikk Brevik
Foto: Norcem

Norcems testprogram inspirerer internasjonalt standardiseringsarbeid på CCS

Denne uken samler Standard Norge eksperter fra flere land til et møte for å diskutere utarbeidelsen av felles internasjonale standarder for CCS (karbonfangst og -lagring). I Norge har Norcem drevet testprogram for karbonfangst siden 2013.

Norcem har opparbeidet seg erfaringer som er viktige i det internasjonale forskningsarbeidet på feltet og nyttige i det standardiseringsarbeidet som nå pågår.

Standardene skal gi et internasjonalt rammeverk for å drive fram utvikling og realisere flere konkrete fullskalaprosjekter i verden, og vil bli utgitt som ISO-standarder.

Unikt i sementindustrien
Onsdag 9. september besøkte ekspertene NORCEMs pilotprosjekt i Brevik.
Norcems testprogram omfatter fire ulike teknologier og har pågått siden 2013. Prosjektet er unikt i sementindustrien, og er et samarbeid mellom Norcem, eierselskapet HeidelbergCement, ECRA (European Cement Research Academy) og norske myndigheter gjennom Gassnova og Climit-programmet.

Testprogrammet skal gi svar på hva som er mulig å oppnå med de ulike fangstteknologiene, med tanke på de utfordringene som er i en industriell prosess som sementproduksjon. Teknologiene er på ulike utviklingsnivåer, noe som gir et større bilde av mulighetene for fangst av CO2.

Standard Norge har en egen CSS-komité under ledelse av professor Niels Peter Christensen i Gassnova som ivaretar norske synspunkter i det internasjonale standardiseringsarbeidet. I denne komiteen er Norcem, DNV GL, IFE, Oljedirektoratet, SINTEF og Statoil representert i tillegg til Gassnova.

Målet er at standardene skal bidra til:

  • Verktøy for utvikling av billigere og mer effektive fangstteknologier
  • Riktig sammenlikningsgrunnlag for valg av riktig teknologi
  • Samordning av teknologiske løsninger for sikker og effektiv CO2-transport
  • Effektive analysemetoder og målinger som skal sikre kontroll av prosesser og overvåking av lagringsområder
  • Gode verktøy for å identifisere, vurdere og velge geologisk sikre og stabile lagringsplasser
  • Riktig informasjon til alle interessenter
  • Enklere fordeling og overføring av ansvar mellom industrien og myndighetene

Mer informasjon
Spørsmål til standardiseringsarbeidet innenfor CCS kan rettes til prosjketleder Javad Sunde Fahadi

Sist oppdatert: 2015-09-11