Bygning i kveldsmørke

Beregning av bygningers energiytelse – Gjelder NS 3031 fortsatt?

På grunn av nye, felles europeiske standarder har det kommet spørsmål om NS 3031 fra 2014 fortsatt skal benyttes i Norge. Selv om standarden formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018 er det fortsatt den som skal brukes inntil videre ved kontroll opp mot byggeforskriftene TEK 17 (Byggeforskriftene), Energimerkeordningen, BREEAM NOR og passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701.

Standard Norge utga NS 3031 i 2014. Standarden omfatter en metode med normerte inndata for beregning og dokumentasjon av bygningers energiytelse. Denne standarden er grunnlag for å dokumentere samsvar med krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og for å bestemme energikarakteren i energimerket for bygninger (energimerkeforskriften for bygninger). NS 3031 skal være harmonisert mot europeiske standarder og kompletterer disse. Flere av de mest sentrale europeiske standardene er normative referanser til NS 3031 og er derfor en del av standardens bestemmelser.

NS 3031 trekkes tilbake, men gjelder fortsatt mot TEK17

Som medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN er Standard Norge forpliktet til å trekke tilbake nasjonale standarder som er i konflikt med europeiske standarder. I 2017 ble NS-EN ISO 52000-1 Bygningers energiytelse - Overordnet vurdering av bygningers energiytelse - Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer, utgitt. Denne medfører at NS 3031:2014 ikke lenger kan opprettholdes som gyldig Norsk Standard, og den trekkes derfor formelt tilbake 1. februar 2018.

NS 3031 må nå revideres for å tilpasses NS-EN ISO 52000-1 og andre nye europeiske standarder. Inntil en ny versjon blir utgitt, er det likevel 2014-utgaven av NS 3031som skal brukes ettersom de norske forskriftene viser til den.

Tilbaketrukne standarder er tilgjengelig i vår nettbutikk, og det er ingen hindringer for at de kan brukes selv om de formelt ikke er gyldig Norsk Standard lengre. Dette gjelder også for NS 3031:2014.

Dersom du har spørsmål knyttet til dette kan du kontakte prosjektleder Jens Gran i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2018-03-15

NS 3031:2014

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Overordnet vurdering av bygningers energiytelse - Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer (ISO 52000-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang