Fiskeri, akvakultur og mat

 

Representanter for fiskeri- og oppdrettsnæringen, forskningsmiljøer, myndighetene og andre interessenter samles i en ny standardiseringskomité under Aqua Nor 2019.

2019-08-20

Mer om Norsk Standard for laks og regnbueørret revideres, arbeidet starter på Aqua Nor
 

Velkommen til møte om mulig revisjon av standarden NS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon.

2019-04-30

Mer om Skal vi revidere Norsk Standard for laks og regnbueørret?
 

Kan felles standarder for innsamling av data gagne havbruksnæringen?

2018-12-20

Mer om Teknologi og muligheter i havbruksnæringen
 

Vi håper å se deg i Trondheim 21.-24. august! Da er Standard Norge utstiller på Nor-Fishing 2018.

2018-06-28

Mer om Møt oss på Nor-Fishing 2018
 

Norges sjømatråd i samarbeid med Standard Norge, Norwegian Frozen at Sea og Møreforsking Ålesund AS inviterer til lansering av den nye standarden, NS 9444 Fisk og fiskeprodukter - Sjøfryst filet av hvitfisk - Krav til produkt, i forbindelse med messen Seafood Expo Global Brüssel 24. april.

2018-03-23

Mer om Lansering av kvalitetsstandard for sjøfryst filet
 

Det er startet opp internasjonalt arbeid for å lage standarder for e-sigaretter. Vi har opprettet en norsk standardiseringskomité på området, og du har nå mulighet til å engasjere det i arbeid.

2018-01-19

Mer om Standardisering av e-sigaretter
 

Fiskerinæringen endrer seg kontinuerlig, og for å møte næringens behov oppdateres landingsforskriften og kodelistene jevnlig. Både Standard Norge og Fiskeridirektoratet mener at dette er en forvaltningsoppgave som best ivaretas av direktoratet, og NS 9400 trekkes derfor tilbake.

2017-09-13

Mer om Standard Norge trekker tilbake Norsk Standard om landing og omsetning av fisk (NS 9400)
 

Standard Norge er utstiller på Aqua Nor 2017 og håper vi ser deg i Trondheim 15. – 18. august. Du finner oss på stand F-512 i hall F sentralt på området.

2017-07-21

Mer om Møt oss på Aqua Nor 2017
 

Vi er opptatt av kvaliteten på den maten vi spiser. Nå har Standard Norge utgitt en revidert Norsk Standard for kvaliteten på skrei og produkter av skrei. Standarden har kriterier for hel fisk og biprodukter, og nytt i den reviderte utgaven er økt oppmerksomhet på kvalitetskriterier for filetprodukter. I følge standarden, NS 9406, skal filetprodukter av skrei være hvite med fast fiskekjøtt og filetproduktene skal være pakket innen 24 timer etter fangst.

2017-02-24

Mer om Norsk Standard for kvalitet på skrei
 

10. februar arrangerte Standard Norge et informasjonsmøte om dagens Norsk Standard for gulrot og andre grønnsaker. Under møtet ble det konkludert med at standardene ikke er skyld i matsvinn. Det kom også fram at bransjen i liten grad forholder seg til Norsk Standard og at kravene til for eksempel gulrot heller er nedfelt i interne bransjekrav.

2017-02-15

Mer om Gulrottilbudet i butikken reguleres av interne bransjekrav
1 2 3 4 5 6 > »