2011

 

<p>I 2011 ble det fastsatt to standarder for sporbarhet av fisk i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO.</p>

2011-10-27

Mer om ISO sporbarhetsstandarder - fisk
 

<p>Det er&nbsp;en&nbsp;betydelig internasjonal etterspørsel etter norske standarder innenfor oppdrett og akvakultur&nbsp;under årets messe.</p>

2011-08-17

Mer om Norske standarder etterspurt på Aqua Nor
 

<p>Du er velkommen til å møte oss i Standard Norge og&nbsp;noen av lederene og deltakerene i komiteene våre på stand F-503 på Aqua Nor.</p>

2011-06-30

Mer om Standard Norge deltar på Aqua Nor 2011
 

<p>Hvilke krav bør gjelde for produksjon av kjetting slik at fiskeoppdrettere, myndigheter og andre kan være tryggere på at riktig kjetting brukes i norsk akvakultur og slik at fisk ikke rømmer?&nbsp;</p>

2011-02-25

Mer om Hva er riktig kjetting for norsk oppdrettsnæring?