2012

 

Hvilke beskrivelser, ord og metoder er i daglig bruk i verdikjeden knyttet til produksjon og oppdrett av laks og ørret? Og bruker alle i verdikjeden de samme uttrykkene på samme måte?

2012-08-28

Mer om Laks og regnbueørret
 

Du finner Standard Norge på stand F-505 på Nor-Fishing 2012 i Trondheim. Ta gjerne en tur innom oss vi har standarder for det meste.

2012-08-13

Mer om Treff Standard Norge på Nor-Fishing 2012
 

Det er under utvikling en ny Norsk Standard for standardisert innhold på en merkeetikett for merking av fiskekasser og -paller. Merkeetiketten skal ivareta kravene som stilles i lovverket i tillegg til å dekke behovene hos aktørene i verdikjeden “fra hav til bord”.

2012-04-27

Mer om Ny Norsk Standard for merking av fiskekasser
 

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN vurderer å opprette en komité for å utvikle en europeisk standard for hygienekrav og migrasjonstester for maskiner for kaffe og varme drikker. Norske interessenter kan delta.

2012-03-30

Mer om Ny standard for kaffemaskiner og mathygiene?
 

Forslag til revisjon av NS 9405 Fisk og fiskevarer – Krav til etiketter for merking av distribusjons-enhet og paller ved omsetning av fisk og fiskevarer er på høring fram til 11. mai 2012.

2012-03-12

Mer om NS 9405 om fisk og fiskevarer på høring
 

Forslag til ny standard NS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon er på høring fram til 10. mai 2012.

2012-03-01

Mer om Høring - standard for laks og regnbueørret
 

Internasjonale standarder bidrar til å øke tilliten til de produktene vi spiser, fordi de samme framgangsmåtene for å vurdere matkvalitet, sikkerhet og effektivitet brukes verden over.

2012-02-27

Mer om Fra jord til bord og de mange viktige standardene på veien dit
 

Forslag til NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk – Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, komponenter, byggefase, drift, brukerhåndbok og produktdatablad er på høring fram til 20. mai 2012.

2012-02-20

Mer om Landbaserte akvakulturanlegg for fisk