2013

 

Hvor kommer egentlig halal-kjøttet fra, og kan man stole på merkingen? NRK har i dag oppslag om at Mattilsynet innfører strengere halal-kontroll.

2013-11-29

Mer om Standardisert halal-kjøtt?
 

Den internasjonale standarden ISO 22000 for næringsmiddeltrygghet er under revisjon og Standard Norge ønsker å invitere norske aktører til å delta i arbeidet.

2013-09-17

Mer om Mat og mattrygghet - revisjon av ISO 22000
 

Å sikre rettigheter for dyr og forbedre deres leveforhold, har lenge vært en trend internasjonalt, og nå er temaet også høyt på dagsorden i Norge.

2013-09-02

Mer om Økt satsing på dyrevelferd
 

Standard Norge har besluttet å sette i gang et revisjonsarbeid for NS 9410:2007 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg.

2013-08-30

Mer om Revisjon av NS 9410 om akvakulturanlegg
 

I økende grad etterspør forbrukere, forhandlere og myndigheter klimaregnskapet til ulike matvareprodukter.

2013-06-18

Mer om Ny Norsk Standard for klimamerking av sjømat
 

I et marked der lavest mulig klimaspor blir mer og mer etterspurt, er det nyttig å kunne påvise at sjømat produseres med stadig mindre negativ klimapåvirkning per produsert enhet. NS 9418 Klimaspor for sjømat angir faglig korrekte metoder for å fastslå størrelsen på klimaspor til sjømatprodukter.

2013-06-17

Mer om NS 9418 Klimaspor for sjømat
 

Det er et uttalt mål at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, og forbrukerne etterspør i økende grad klimavennlige produkter.

2013-05-31

Mer om Lansering av NS 9418 Klimaspor for sjømat, 18. juni
 

Den siste tidens oppslag om hestekjøtt i lasagne og andre ferdigretter, viser hvor viktig det er å ta mattrygghet på alvor.

2013-03-20

Mer om Trygg lammesteik til påske
 

Standard Norge bidrar nå sammen med Fiskeri- og havbruknæringens landsforening (FHL) til å få slutt på villedende merking av fiskevarer.

2013-03-14

Mer om Er torsken norsk?
 

Hvor kommer fisken fra? Med Norsk Standard for merking av fiskekasser er det mulig å spore fisken fra “fjord til bord”.

2013-02-21

Mer om Norsk Standard for merking av fiskekasser og –paller
1 2 > »