2014

 

Hvalfangstnæringen opplever økende krav til dokumentasjon av kvalitet på hvalkjøtt. Målet med den nye standarden, NS 9443 Norsk vågehval - Krav til behandling, produksjon og distribusjon av kjøtt, er å bidra til at norsk hvalkjøtt er av god og stabil kvalitet.

2014-06-10

Mer om Ny Norsk Standard for kvalitet på hvalkjøtt
 

Standard Norge bidrar til at det fra norsk side stemmes over internasjonale standarder (ISO). Nå er det spørsmål om NS-EN ISO 22000 Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden (ISO 22000:2005) bør revideres og i så fall hvorfor. Frist for norske innspill er 5. juni 2014.

2014-05-28

Mer om Bør NS-EN ISO 22000 for næringsmiddeltrygghet revideres?
 

Bruk av NS 9405 reduserer antall forskjellige typer etiketter som er i bruk, og gjøre det mulig med en unik identifisering av hver kasse. Slik blir sporing vesentlig enklere. Kravene til informasjonsinnholdet på etikettene bidrar til korrekt informasjon gjennom hele verdikjeden, nasjonalt og internasjonalt. Det igjen bidrar til å sikre mattrygghet, økt leveringssikkerhet, høyere effektivitet og verdiskapning.

2014-03-11

Mer om NS 9405 Krav til merking ved omsetning av fisk og fiskevarer