2015

 

Standarden NS 9418 setter krav til beregning og kommunikasjon av klimaspor (carbon footprint) for sjømat, enten den stammer fra villfangst eller oppdrett. Beregning av klimaspor baserer seg på en livsløpsanalyse, dvs. at produktet følges fra vugge til grav. NS 9418 gir kravene til produktkategoriregler for sjømat som er nødvendige for at klimaspor for sjømat skal kunne kvantifiseres og kommuniseres.

2015-07-30

Mer om Klimaspor for villfanget og oppdrettet sjømat
 

Standard Norge deltok på Mattilsynets møte på Værnes 18. juni 2015 om «Fiskevelferd ved utvikling av ny teknologi og nye metoder». Flere av deltakerne viste til gode erfaringer ved bruk av standarder i sine innlegg.

2015-07-09

Mer om Standarder og fiskevelferd ved utvikling av ny teknologi
 

Standarden NS 9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg er en viktig standard for norsk oppdrettsnæring., og nå er en revidert utgave av standarden på høring.

2015-06-25

Mer om Høring av revidert standard for miljøovervåking av marine akvakulturanlegg
 

Standard Norge sørger for at det fra norsk side stemmes over internasjonale standarder (ISO). Nå har arbeidet med revisjon av NS-EN ISO 22000 Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden, kommet i gang.

2015-04-10

Mer om NS-EN ISO 22000 for næringsmidler revideres nå - vil du bidra?
 

Vær og vind kan i den senere tid ha ført til rømt fisk fra oppdrettsanleggene. Den norske standarden NS 9415 som ble utgitt i 2009, skal bidra til sikre flytende oppdrettsanlegg, slik at fisk i mindre grad rømmer, men det er alltid rom for forbedring.

2015-01-20

Mer om Ekstremvær og rømming av fisk