2016

 

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt et forslag til forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg på høring. I høringsforslaget vises det til to sentrale standarder, NS 3424 og NS 9116.

2016-12-02

Mer om Høring på ny forskrift for landanlegg for fisk som viser til Norsk Standard
 

Det er en forventning om at standarden NS 9410:2016 skal føre til bedre overvåking av akvakulturvirksomhet i årene som kommer. Overvåkingen skal sikre at mindre egnede lokaliteter identifiseres slik at tiltak kan iverksettes. Fiskeriminister Per Sandberg kommenterer bruken av NS 9410 i et debattinnlegg i Bergens Tidende 27. oktober.

2016-10-28

Mer om Utvikling og kontroll av akvakultur – standarder bidrar
 

Standard Norge har utgitt en nytt standard-dokument, CWA 16960, som lar mindre sjømatbedrifter selv dokumentere hvor bærekraftig fisken deres er.

2016-10-17

Mer om Nå kan mindre sjømatbedrifter selv dokumentere hvor bærekraftig fisken er
 

Den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture trenger ny leder når tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, avslutter sin periode ved nyttår.

2016-05-26

Mer om Standard Norge søker offensiv leder av ISO-komité for fiskeri og akvakultur
 

Norge er en av verdens største sjømateksportører. I 2015 eksporterte vi sjømat for hele 74,5 milliarder kroner. En Norsk Standard som effektiviserer distribusjonen, skal nå bli førende for europeisk handel med sjømat.

2016-04-27

Mer om Norsk Standard for merking av sjømat skal gjelde for hele Europa
 

Standard Norge starter nå opp arbeidet med revisjon av de norske standardene for planteskolevarer knyttet til kvalitet, sortering, bunting og merking. Det første møtet for komiteen som skal jobbe med innholdet, er 28. april.

2016-04-15

Mer om Planteskolestandardene (NS 4400 til NS 4413) skal revideres
 

Standard Norge har nylig utgitt en ny versjon av Norsk Standard NS 9410. Standarden angir en metode for å undersøke og dokumentere hvordan fôrrester og avføring fra oppdrettsfisk påvirker tilstanden på havbunnen. Norsk akvakultur består primært av merdbaserte oppdrett, og med det følger utslipp.

2016-02-05

Mer om Ny NS 9410 gir bedre vurdering av utslipp fra oppdrettsanlegg