Fem gulrøtter på rekke

Gulrottilbudet i butikken reguleres av interne bransjekrav

10. februar arrangerte Standard Norge et informasjonsmøte om dagens Norsk Standard for gulrot og andre grønnsaker. Under møtet ble det konkludert med at standardene ikke er skyld i matsvinn. Det kom også fram at bransjen i liten grad forholder seg til Norsk Standard og at kravene til for eksempel gulrot heller er nedfelt i interne bransjekrav.

Dette er krav som ikke ligger åpent tilgjengelig, og som vi ikke rår over, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.
Det unike med Norsk Standard er at den utvikles i en åpen prosess med alle interessegrupper involvert, og at for eksempel forbrukerne og miljøorganisasjonene også blir hørt, sier han. Men bransjeaktørene er tydelige på at de heller vil opprettholde sine bransjekrav enn å oppdatere dagens Norsk Standard. Det tar vi til etterretning. Dersom de senere skulle være interessert i å se nærmere på standarden, står vi selvsagt til disposisjon. Vi tror nemlig at standardisering er en god idé, framhever Mehus.

Bred deltakelse
Under møtet hos Standard Norge var det bred deltakelse med rundt 20 representanter fra blant annet gulrotprodusentene, grossistene og Landbruksdirektoratet. Også Forbrukerrådet, Opplysningskontoret for frukt og grønt og miljøorganisasjonene var representert.

Bransjeaktørene var tydelige på at matsvinnet ikke er et stort problem i dag og at bransjekravene fungerer tilfredsstillende og gir nødvendig fleksibilitet. Det var derfor liten interesse for å oppdatere standarden fra 1999.

I dag er det slik at Norsk Standards kvalitetsklasse 1 brukes i den årlige jordbruksavtalen til fastsetting av målpris for hagebruksprodukter som fastsettes av Landbruksdirektoratet. Se Jordbruksavtale 2016-2017 inngått mellom Staten og Norges Bondelag.

Standard Norge vil nå på eget initiativ gå igjennom alle grønnsaksstandardene for å tilpasse dem dagens bruk og fjerne innhold som ikke lenger er relevant. Interessentene vil bli invitert til å delta.

Mer informasjon
Kommunikasjonssjef Marit Sæter, tlf. 970 27 956
Adm. direktør Jacob Mehus, tlf. 470 15 702

Sist oppdatert: 2017-02-15