Fiskeoppdrettsanlegg
(Foto: ShutterStock)

Møt oss på Aqua Nor 2017

Standard Norge er utstiller på Aqua Nor 2017 og håper vi ser deg i Trondheim 15. – 18. august. Du finner oss på stand F-512 i hall F sentralt på området.

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakulturteknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen. Messen har mellom 15 000 og 20 000 besøkende hvert år.

Standard Norge har over flere år utviklet standarder for fiskeri- og havbruksnæringen og ønsker nå å bidra i større grad til vekst og utvikling i denne næringen. Møt oss på stand og kom med innspill på hvilke utfordringer du mener næringen står overfor og som Standard Norge kan bidra til å løse.

En del standarder for fiskeri og havbruk finnes allerede. Noen er internasjonale, mens andre er norske. Noen av de mest sentrale har vi presentert i en brosjyre. Den vil vi også ha med på Aqua Nor. En pdf-versjon av brosjyren har du finner her.

Under messedagene kan både utstillere og besøkende oppleve seminarer, foredrag, debatter, studentdag, mat, sosiale arrangementer og det siste av teknologi til akvakulturnæringa.

Poster for Aqua Nor 2017

Mer informasjon om Aqua Nor kan du finne her (ekstern lenke). Skal du delta på, kan du også forhåndsregistrere deg på nettsiden.

Sist oppdatert: 2017-07-21

NS 9415:2009

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Flytende oppdrettsanlegg — Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift

SpråkNorskUtgave: 1 (2009-11-10) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9416:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Landbaserte akvakulturanlegg for fisk — Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9417:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9410:2016

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9418:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Klimaspor for sjømat - Produktkategoriregler (CFP-PCR)

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 9405:2014

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Fisk og fiskevarer — Krav til etiketter for merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fisk og fiskevarer

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-03-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang