Ørret
Foto: Istock

Norsk Standard for laks og regnbueørret revideres, arbeidet starter på Aqua Nor

Representanter for fiskeri- og oppdrettsnæringen, forskningsmiljøer, myndighetene og andre interessenter samles i en ny standardiseringskomité under Aqua Nor 2019.

Standarden NS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon, skal revideres. Den nye standardiseringskomiteen skal vurdere behov for tema, data og termer.

Standard Norge hadde tidligere i sommer en åpen kartlegging av interesse og behov for en revisjon av standarden. Nå har vi besluttet å gå i gang med de interessentene som har meldt seg. For at standarden skal bli best mulig for alle aktører i denne næringen, er det avgjørende at informasjon om arbeidet spres og at innspill om behov sendes til Standard Norges prosjektleder Hilde Aarefjord. Hun vil dele viktig informasjon med denne komiteen.

Noe av det som blir nytt siden standarden ble utgitt i 2012, er at følgende må vurderes:

  • behov for data for fiskevelferd/fiskehelse 
  • ny teknologi og driftsformer
  • tilrettelegging for digitalisering
  • krav til andre arter

Om resultatet blir en eller flere standarder, er opp til komiteen.

Bakgrunn

Behovet for standardisering av parametere for produksjon av laks og regnbueørret i hele verdikjeden, var bakgrunnen for at arbeidet med standarden startet. Standardisering av begreper, målemetoder og beregninger i oppdrett av laks og regnbueørret bidrar til bedre kvalitet på de dataene som samles inn. Bedre data vil igjen gi mer presise forskningsresultater, bedre lønnsomhet i næringen og bedre oppfyllelse av krav i lover og forskrifter. Standarden er relevant for alle i verdikjeden.

Gi innspill

Alle som ønsker det, har anledning til å sende inn innspill underveis til prosjektleder Hilde Aarefjord. Det vil sannsynligvis også bli seminarer og liknende, hvor du kan få informasjon og gi innspill. Det blir også mulig å gi innspill via Standard Norges høringssystem før standarden fastsettes.

Sist oppdatert: 2019-08-20