Forbruker

 

Også gravferdbransjen er avhengig av å videreutvikle sitt tilbud og sine tjenester i tråd med kundenes og forbrukernes forventninger. Den felles europeisk standarden for gravferdstjenester NS-EN 15017:2019 er revidert, og den ble rett før jul utgitt også som Norsk Standard.

2020-01-27

Mer om Nye og reviderte retningslinjer for gravferdstjenester
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er.

2019-12-05

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per november 2019
 

Audun Skeidsvoll fra Forbrukerrådet har bidratt i fagrådet i åtte år.

2019-11-27

Mer om Takket for innsatsen i Fagråd for forbrukersaker
 

Datalagring av personopplysninger er etter hvert undergitt omfattende lovregulering, men det finnes lite veiledning for hvordan man skal balansere samfunnets pleieplikt overfor sårbare grupper, og samtidig respektere brukerens behov for et privatliv.

2019-11-08

Mer om Bruk av teknologi ved pleie – nytt veiledningsdokument under utvikling
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er.

2019-09-16

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt i september 2019
 

Kan forbrukeren stole på påstander om bærekraftige og kortreiste varer? En ny internasjonal guide skal bidra til å gjøre det enklere å orientere seg i jungelen av etiske påstander.

2019-09-13

Mer om Etiske påstander – ny veiledning
 

COPOLCO er den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO sitt virkemiddel for å oppmuntre forbrukerinteressene til å delta i utviklingen av standarder. Standard Norge er medlem av COPOLCO.

2019-09-13

Mer om ISO og forbrukeren fram mot 2030
 

Det dukker stadig opp nye standardiseringsprosjekter som er viktige for forbrukeren. Særlig er det flere interessante prosjekter på området miljø og bærekraft.

2019-05-31

Mer om Forbrukere og standardisering - nytt per mai 2019
 

En ny versjon av den europeiske standarden for montering, ettersyn, vedlikehold og drift av lekeplassutstyr er på høring fram til 23. mai.

2019-03-28

Mer om Ny versjon av standard for lekeplassutstyr på høring
 

Internasjonale standarder berører alle og følges av produsenter over hele verden. De bidrar til at bankkortene våre fungerer, at A4 er A4 og de sørger for at lekene til barna våre ikke inneholder giftstoffer eller har skarpe kanter. De bidrar med veiledning og spesifikasjoner slik at produkter er trygge og fungerer som de skal.

2019-01-30

Mer om Forbrukere og standardisering - hva skjer?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »