2012

 

27. november arrangerte Nærings- og handelsdepartement, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement, Forbrukerrådet og Standard Norge en konferanse i forbindelse med EUs nye forordning om europeisk standardisering.

2012-11-29

Mer om Konferanse om ny EU-forordning for standardisering
 

Statsråd Inga Marte Thorkildsen presenterte i dag Standard Norges håndverkerkontrakter for forbrukere.

2012-11-21

Mer om Ta kontroll på byggeprosjektet ditt
 

Standard Norge, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Forbrukerrådet inviterer til konferanse om standardisering og standardiseringens politiske og samfunnsmessige betydning tirsdag 27. november.

2012-10-31

Mer om Nye utfordringer for europeisk standardisering?
 

Alle kjenner vi irritasjonen ved å motta fakturaer og regninger hvor det er vanskelig å tyde hva kravet egentlig gjelder. En ny internasjonal standard om nettverkstjenester lover å gjøre noe med det.

2012-08-28

Mer om En regning til besvær!
 

Standard Norge deltar i referansegruppe tilknyttet forskningsprosjektet ”Energisparing - fra regulering til realisering”.

2012-07-25

Mer om Energisparing - fra regulering til realisering
 

Sommeren godt i gang og det bades, soles, grilles, vi skal snorkle og dykke eller finne på andre ”vågale” aktiviteter.

2012-07-20

Mer om Sommer og grilltid
 

Mangler ved produktet eller at produktet ikke er i henhold til kontrakten, er en gjenganger i forbrukerklagesaker.

2012-06-27

Mer om Forbrukergarantier - nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt
 

Forbrukersekretariatet i Standard Norge publiserer en oversikt over alle standardiseringsprosjekter med forbrukerinteresse. Listen oppdateres jevnlig. Oppdatert oversikt per mai 2012 er nå publisert.

2012-05-22

Mer om Oversikt over prosjekter med forbrukerinteresse
 

Årsmøtet for ISO forbrukerpolitiske komité COPOLCO ble holdt på Fiji den 16-17. mai og samlet rekordmange nasjonale deltakere (40 stykker av ialt 122 deltakere). Møtet hadde besøk av både Fijis statsminister og nærings- og handelsminister.

2012-05-22

Mer om ISO/COPOLCO årsmøte i mai
 

<p>Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN foreslår å opprette en komité for å utvikle en ny standard om “System for fremragende kundeservice" (Service Excellence Systems). Norske interessenter kan delta. Frist for kommentarer til forslaget til Standard Norge er 10. mai 2012.</p>

2012-04-19

Mer om Ny europeisk standard for fremragende kundeservice?
1 2 > »