2013

 

Hvem har ikke opplevd å mislykkes i monteringen av det nyinnkjøpte produktet, selv om du forsøker å følge bruksanvisningen til punkt og prikke. Eller at produktet rett og slett blir ødelagt i forsøket på å sette det sammen, fordi du ikke forstår veiledningen?

2013-12-20

Mer om Leser du bruksanvisningen?
 

29. oktober arrangerte forbrukerstemmen i standardisering (ANEC) og standardiseringsorganisasjonen i Østerrike (ASI) en konferanse med temaet "Farlige kjemikalier i forbrukerprodukter – gi oss bedre regulering".

2013-12-06

Mer om Et giftfritt Europa!
 

EU har sendt på høring et forslag til forordning på områdene produktsikkerhet og markedsovervåkning innenfor EU. Får dette noen konsekvenser i Norge?

2013-10-25

Mer om Markedsovervåkning - verktøy for godt tilsyn?
 

Standard Norge har mottatt et forslag til nytt internasjonalt standardiseringsarbeid. Forslaget er ute på avstemming med frist 20. november 2013. Forslaget er fremmet av standardiseringsorganisasjonene i Kina (SAC) og USA (ANSI).

2013-10-24

Mer om Forslag til nytt standardiseringsprosjekt om merkevarevurdering (Brand evaluation)
 

To nye ISO-standarder knyttet til forbrukerprodukter, ble Norsk Standard 1. september 2013.

2013-09-18

Mer om Sikrere forbrukerprodukter med standarder
 

Den nye standarden for produktsikkerhet har positiv effekt både for leverandører og forbrukere.

2013-07-24

Mer om Sikkerhet gir forbrukervern!
 

Aftenposten hadde i går (1. juli 2013) en artikkel om ″Liten kontroll med solarier″, der det informeres om at Statens strålevern arbeider med å utvikle en solariumprøve som skal kvalifiserer arbeidere på solstudio. I denne anledning vil Standard Norge gjerne informere om at en europeisk standard med krav til opplæring for solariumstjenester er i ferd med å ferdigstilles.

2013-07-02

Mer om Liten kontroll med solarier?
 

Hygiene, beskyttelse og sikkerhet er alfa og omega for så vel kunder som for bransjen selv, når det tilbys solariumstjenester.

2013-05-06

Mer om Sikker i solsengen?
 

I forbindelse med årsmøtet til forbrukerpolitisk komité i ISO i mai, arrangeres en workshop med tema innovasjon og produktsikkerhet. Tittel er: Innovating food products – How can standards ensure consumer protection?

2013-05-02

Mer om Worksop om innovasjon og matsikkerhet 21. mai
 

Forbrukerpolitisk komité i ISO har arbeidet med revisjon av ISO/IEC Guide 51 Safety aspects - Guidelines for their inclusion in standards. Den er på høring fram til august 2013.

2013-04-25

Mer om ISO/IEC Guide 51 Safety aspects - på høring
1 2 > »