2014

 

Har du noen gang vært fortvilet over tungt språk og mange henvisninger i standarder? Guide 17 er redningen og din beste venn. Den skal bidra til bedre standarder for alle.

2014-12-16

Mer om Bedre standarder med Guide 17
 

Treff fire eksperter som hver på sin måte bidrar til at standardene blir bedre for oss som forbrukere.

2014-11-17

Mer om Min erfaring som forbrukerrepresentant
 

En europeisk studie viser at det har vært en rask økning i bruken av “online reviews” (nettbasert omdømmevurdering) særlig innenfor sektorer som omfatter hotell og reiseliv.

2014-11-12

Mer om Europeisk studie av omdømmevurdering på nett
 

Nanopartikler, nanorør eller nanofibre? Nanoteknologi brukes i økende grad i produkter vi kjøper, men likevel er vi ofte uvitende om det.

2014-11-11

Mer om Nanomerking for forbrukere
 

Ny teknologi og forbrukernes styrke og sårbarhet blir tema på workshopen i mai i tilknytning til årsmøtet for ISOs forbrukerpolitiske komité.

2014-11-07

Mer om The online consumer in 2020 – empowered or vulnerable?
 

ANEC frykter at en oppsplitting av standarder fører til at man mister oversikten og ikke ser viktige sammenhenger.

2014-10-16

Mer om Skal vi dele standarden?
 

Vi styres av andres vurderinger i valg vi gjør. Den 15. oktober arrangerer Standard Norge temamøte om utfordringer ved digitalt omdømme.

2014-10-06

Mer om Temamøte om digitalt omdømme
 

Det skjer mye innenfor forbrukerområdet både nasjonalt og internasjonalt. Les siste nytt her.

2014-09-26

Mer om Vi setter standarden for forbrukerne
 

Et fransk forslag om å opprette en komite for «online reputation» har fått tilslutning i ISO.

2014-06-20

Mer om Ny ISO komite for styring av digitalt omdømme
 

CEN kartlegger nå nasjonal interesse for en standard med krav til tatoveringsprodukter og tilhørnede tjenester.

2014-02-28

Mer om Behov for standarder innenfor tatovering?