2015

 

En ny oversikt over forbrukerprosjekter er publisert. Den oppsummerer nye aktiviteter på tjenesteområdet, helse, "wearable smart Devices", bærekraftig innkjøp og universell utforming.

2015-12-14

Mer om Desember-nytt på forbrukerområdet
 

Forbrukere er en av sju interessenter når standarder skrives. Hør erfaring fra tre av dem her.

2015-12-14

Mer om Møt tre forbrukerrepresentanter
 

God forbrukerbeskyttelse innebærer tilgjengelighet og like muligheter for alle. Det forutsetter også et vel fungerende marked for levering av varer og tjenester. Systemet som eksisterer trenger modernisering og EU oppgraderer regelverket for det indre marked.

2015-12-09

Mer om Ny indre markedsstrategi kan gi nye muligheter for europeisk standardiseringer
 

Solen er uten sammenligning vår viktigste kilde til lys, men kunstig belysning har blitt stadig viktigere i våre daglige aktiviteter. Lys gir oss mulighet til å kommunisere, underholde, utforske og forstå den verden vi lever i.

2015-10-29

Mer om Både natt og dag kan du stole på en standard
 

En oversikt over forbrukerprosjektene per september er nå publisert. Den viser aktiviteter innenfor IKT, personvern, produktsikkerhet og velferdsteknologi.

2015-09-02

Mer om September-nytt på forbrukerområdet
 

Standarder hjelper til med å redusere risikoene knyttet til grilling.

2015-07-01

Mer om Standard grillsommer
 

Ifølge Dagligbankundersøkelsen for 2015 bruker nesten halvparten av den norske befolkningen over 15 år mobilbank, og det er fem ganger så mange som i 2010. Nå kommer standardene som definerer kravene til tjenesten.

2015-04-23

Mer om Krav til mobile betalingstjenester er nå på høring
 

Tema for workshopen "The connected consumer in 2020 - Empowerment through standards" er personvern i den digitale verden med big data, skytjenester, Internet of Things, sosiale medier og interaktive plattformer for personlig bruk og markedsføring. Arrangementet er åpent og arrangeres av ISO/COPOLCO.

2015-04-05

Mer om Invitasjon til workshop 13. mai i Geneve om personvern
 

Vi ønsker at alle barna skal være trygge, men likevel dør mer enn 830 000 barn unødvendig hvert år fra skader og ulykker som kunne vært forhindret *. Hva kan gjøres med det? En ny internasjonal guide fra ISO og IEC på "barnesikring" er her for å hjelpe.

2015-03-27

Mer om Hold barna trygg med en ny internasjonal guide for barnesikring
 

Norske interessenter har nå mulighet til å delta i arbeidet med revisjon av standarder for fjær og dun brukt i sengeutstyr, fyllmasse, klær og andre ferdige artikler.

2015-03-02

Mer om Invitasjon til deltakelse i revisjon av standarder for fjær og dun
1 2 > »