2016

 

På forbrukerområdet innenfor standardisering er det økende aktivitet og mange spennende, nye prosjekter. Oversikten over relevante forbrukerprosjekter oppdateres kvartalsvis og blant mange interessante prosjekter, er dette noen av nyhetene i november.

2016-11-21

Mer om Novembernytt - forbrukerrelevante prosjekter
 

I forbindelse med verdens standardiseringsdag 14. oktober ble det holdt en viktig konferanse i Brussel. Her ble det satt fokus på sammenhengen mellom europeisk lovgivning og standardisering. Særlig ble fokuset rettet mot områder hvor det må endringer til, hvis standardene på en enda bedre måte enn i dag skal kunne tjene samfunnet i sin helhet.

2016-11-07

Mer om Standardisering som en inkluderende prosess
 

På forbrukerområdet pågår aktiviteter innenfor en rekke områder til enhver tid. Oversikten over relevante forbrukerprosjekter oppdateres kvartalsvis og følgende er nytt i september.

2016-10-28

Mer om Forbrukernytt per september
 

ISO lanserer nytt standardiseringsprosjektet med mål om å utforme omforente, internasjonale sikkerhetskrav og testmetoder for barnevogner og lignende innretninger, beregnet på å trille ett eller flere barn.

2016-09-22

Mer om Barnevogner - nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt
 

På forbrukerområdet pågår aktiviteter innenfor en rekke områder til enhver tid. Oversikten over relevante forbrukerprosjekter oppdateres kvartalsvis og følgende er nytt i juni-versjonen.

2016-06-24

Mer om Juni-nytt på forbrukerområdet
 

Forslag til en standard for måling av kropper, prEN ISO 7250-1, er på høring fram til 7. juli.

2016-06-09

Mer om Når kroppen skal måles - Nytt høringsforslag
 

Noen ganger går de riktige gode kjøp hånd i hånd med store omkostninger. En god det utfordringer skyldes uklare garantiordninger som viser seg å gi utilstrekkelig dekning når ting går galt. En ny standard under utvikling har som mål å gjøre noe med dette.

2016-05-02

Mer om Forbrukerrettigheter - Når er en virkelig god avtale, egentlig en dårlig én?
 

Delingsøkonomi har etablert seg og vokst blant forbrukere de siste årene. Den nye delingsøkonomien har skapt innovative modeller og plattformer for å koble sammen selger og kjøper.

2016-03-30

Mer om Delingsøkonomi - er det behov for standarder?
 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har også i år bevilget midler til reisestøtte til forbrukerrepresentanter for å delta aktivt i utarbeidelse av standarder.

2016-03-04

Mer om Reisestøtte til forbrukerrepresentanter
 

Forbrukersekretariatet i Standard Norge er et samarbeidsprosjekt mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Forbrukerrådet og Standard Norge for å styrke forbrukerpåvirkningen. Årsrapporten oppsummerer prosjekter, nye komiteer og statistikk.

2016-03-02

Mer om Forbrukeråret 2015
1 2 > »