2017 Nyheter

 

Her er en oppdatert oversikt over standarder og standardiseringsprosjekter som er spesielt relevante for forbrukere.

2017-12-15

Mer om Forbrukere og standardisering - Desembernytt
 

I standardiseringsarbeidet knyttet til identitet og personvern, er vi opptatt av å finne løsninger på hvordan virksomheter kan legge opp systemene sine slik at informasjon om den enkelte ikke oppbevares lenger enn nødvendig. 11. desember inviterte vi til frokostmøte hvor det ble tatt opp hvordan standarder bidrar til å sikre personvernet.

2017-12-14

Mer om Et marked i voldsom vekst – standarder sikrer personvernet
 

Mange organisasjoner har utviklet catchy slagord. Slagord som omfatter et vidt spekter av sosiale og bærekraftige tema. Det kan være påstander som "organisk mat", "kortreist", "rettferdig", "garantert ikke barnearbeid", "mini-fotavtrykk", "god dyrehelse" og mange flere. Men kan man stole på slike etiske påstander?

2017-10-30

Mer om Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier
 

Størrelse 38 i Norge, 44 i Italia og 12 i Storbritannia. Klesstørrelser er kilde til forvirring og frustrasjon, både for kunde og butikk. Nå skal det bli lettere å handle klær i riktig størrelse med en felles europeisk standard.

2017-09-21

Mer om Felles europeisk standard for klesstørrelser
 

En avtale mellom Standard Norge, regjeringen og Forbrukerrådet gjør det nå mulig å laste ned standardkontrakter for håndverkertjenester gratis.

2017-09-05

Mer om Unngå konflikt - bruk standardkontrakter
 

NS-INSTA 800:2017 er lagt frem for offentlig høring. Høringsforslaget er utarbeidet av en nordisk komité og har frist for høringskommentarer 15. oktober.

2017-08-17

Mer om Revidert rengjøringsstandard på høring
 

Omdømme er viktig. Mange kjente og etablerte næringer er svært klar over betydningen av å levere tjenester av høyeste kvalitet. Likevel kan det være komplisert å definere og tilpasse slike «myke» faktorer til sin organisasjon.

2017-06-26

Mer om Prima kvalitet i tjenesteytelsen
 

På en rekke områder innenfor standardisering pågår mange og spennende standardiseringsprosjekter med tydelig forbrukerelevans. Oversikten over relevante forbrukerprosjekter oppdateres kvartalsvis, og nedenunder finnes en liten oppdatering på hva som er nytt i mai.

2017-06-02

Mer om Aktuelt i mai 2017 - forbrukere og standardisering
 

Mange forbrukere irriterer seg over at klesstørrelsene synes å variere, fra merke til merke og fra land til land. Internasjonal standardisering forsøker å bøte på dette og nå er en serie med standarder for å vurdere kroppsfasonger, så man igjen kan beregne størrelse og utforme tekstiler, nettopp ferdig.

2017-05-09

Mer om Hvilken størrelse bruker du?
 

På et eller annet tidspunkt i livet kan alle oppleve å befinne seg i en sårbar situasjon. ISOs forbrukerpolitiske komité COPOLCO har nå foreslått et nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt som innebærer å utforme en guide for alle organisasjoner, slik at det blir enklere å identifisere forbrukere i sårbare situasjoner og å utvikle, implementere og opprettholde policy og prosedyrer for å ivareta de sårbare forbrukernes behov.

2017-03-27

Mer om Sårbare forbrukere og inkluderende tjenester
1 2 > »