Mann som betaler med kredittkort på nett

Forbrukere og standardisering - hva skjer?

Internasjonale standarder berører alle og følges av produsenter over hele verden. De bidrar til at bankkortene våre fungerer, at A4 er A4 og de sørger for at lekene til barna våre ikke inneholder giftstoffer eller har skarpe kanter. De bidrar med veiledning og spesifikasjoner slik at produkter er trygge og fungerer som de skal.

I en verden hvor forbrukerstemmen er stadig mer fremtredende, er det viktig å tilfredsstille forbrukernes forventning. Det er derfor representanter for denne gruppen spiller en viktig rolle i utviklingen av standarder.

Fagrådet for forbrukersaker

Fagrådet for forbrukersaker i Standard Norge ble opprettet i 2005. Det består av fem personer som ledes av Forbrukerrådet, og et sekretariat. 

Hensikten med fagrådet er å bidra til at forbrukerne kan dra nytte av standardisering og å bidra til forbrukerrepresentasjon i nasjonal og internasjonal standardisering. Fagrådet er det nasjonale forum for erfaringsutveksling, informasjonsutvikling og prioritering når det gjelder forbrukerrelevante prosjekter og forbrukerdeltakelse i standardisering,

Fagrådet er premissleverandør for Standard Norges betraktninger på forbrukerrelevans og utviklingsmuligheter på området. Fagrådet gir råd når Standard Norge skal fornye eller utvikle policy på forbrukerområdet.

Å sette standarden

For å sikre at forbrukerhensyn blir ivaretatt på best mulig måte, er det  utviklet en guide for de som utvikler standarder på tjenesteområdet: NS-ISO/IEC Guide 76 Development of standards for services - Recommendations for addressing consumer issues. Se lenke under denne saken. Merk at guiden gjøres gratis tilgjengelig til de som deltar i Standard Norges standardiseringskomiteer.

Prioriterte områder i 2019

Digital økonomi
Under utviklingen av ulike online verktøy vil standardisering på dette området ha et særlig ha fokus på personvernspørsmål. Dette for å sørge for at informasjonsutvekslingen og lagring av opplysninger om forbrukerne er sikret på best mulig måte.

Produktsikkerhet
Det utvikles stadig nye internasjonale standarder som dekker alle aspekter av produktsikkerhet. Dette omfatter prosedyrer for tilbakekall, mattrygghet, trygge barneprodukter, handel over landegrensene og regler om forbrukersikkerhet som retter seg spesielt mot leverandør eller produsent.

Kundetilfredshet og klageadgang
Retten til informerte valg og klageadgang er fundamentale forbrukerrettigheter, slik de også kommer til uttrykk i FNs retningslinjer for forbrukerbeskyttelse. Det finnes en rekke standarder som adresserer kundetilfredshet, både kundebehandling og hvordan klager skal håndteres.  

Sårbare grupper og tilgjengelighet for alle
Å sikre at varer og tjenester er tilpasset barn, elder mennesker og personer med nedsatt funksjonsevne har høyeste prioritet i internasjonal standardisering. Arbeidene omfatter produkt- og miljøsikkerhet og sikkerhet innenfor informasjonsteknologi, slik at produktene og tjenestene skal være tilgjengelig for alle. Et eksempel på dette er NS-ISO/IEC Guide 71:2014 Guide for addressing accessibility in standards. Se lenke under denne saken. Merk at guiden gjøres gratis tilgjengelig til de som deltar i Standard Norges standardiseringskomiteer

Delingsøkonomi
Enten det gjelder å skaffe seg en taxi eller å finne et rimelig sted å bo, nye og sofistikerte plattformer og apper overtar i stadig større omfang for det tradisjonelle markedet. Hvordan kan forbrukeren ta del i denne nye økonomien, og likevel være sikret mot utfordringene som følger av denne kreative utviklingen? Akkurat nå foregår det flere standardiseringsarbeider og workshops, blant annet innenfor delingsøkonomi og sirkulær økonomi.

Etiske påstander
Et annet viktig og prioritert område innenfor standardisering er alle påstander som florerer om produkter og tjenester som skal være økologiske, organiske, sunne, rettferdige og grønne. Hvilke av disse påstandene kan forbrukerne egentlig stole på?

Sivilsamfunnet
En rekke standarder setter fokus på miljø- og bærekraftsspørsmål. De strekker seg fra samfunnsansvar, til miljøstyring og samfunnssikkerhet. Ett eksempel på dette er NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar, en av de viktigste standardene i internasjonal standardisering.

Et annet eksempel er NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp som gir forbrukerne sikkerhet for at innkjøpsprosessen, også når det gjelder forbrukerprodukter, gjøres på bærekraftig vis.  Denne standarden vil foreligge i norsk versjon i første kvartal 2019.

Se også en egen oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet (per februar 2019).

Sist oppdatert: 2019-02-01

NOK 775,00 (eks. mva)

Utarbeidelse av standarder for tjenester — Anbefalinger for å ta hensyn til forbrukerspørsmål

SpråkNorskUtgave: 1 (2008-01-16) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Retningslinjer for å ta hensyn til eldres og funksjonshemmedes behov ved utarbeidelse av standarder

SpråkNorskUtgave: 1 (2002-11-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang

NS-ISO 26000:2010

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 1 999,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang