To seniorer på sykkel
Økning i antall eldre i befolkningen gir nye behov for standarder. (Foto: Pixabay)

Forbrukere og standardisering – nytt i september 2019

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er.

Det er nettopp etablert tre nasjonale komiteer på områder hvor det er viktig å lytte til forbrukerstemmen i standardisering, og som gjennom standardiseringsarbeidet forsøker å ivareta forbrukernes behov.

På helseområdet er det etablert en ny komité som vurderer systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere. For en bruker av helsetjenester er selvsagt kompetanse og faglig dyktighet hos «leverandøren» av tjenesten en viktig faktor.

Innenfor informasjonsteknologi er det etablert en nasjonal komité som arbeider for å utvikle retningslinjer som særlig retter seg mot kunstig intelligens. Dette er et område hvor forbrukerne lett er sårbare og får derfor et særlig behov for vern.

Standard Norge har også nettopp startet en nasjonal komité som følger opp det arbeidet som foregår internasjonalt med å utvikle retningslinjer for et aldersinkluderende samfunn. Det internasjonale arbeidet har fått tittelen Standardization in the field of ageing societies.

Varer og tjenester har de seneste årene i stadig økende grad blitt utstyrt med merkelapper som appellerer til følelser og kanskje særlig til vårt etiske sinnelag. Kan forbrukeren stole på disse påstandene, representerer de sannheten eller er de kun et markedsføringstriks? Dokumentet ISO/TS 17033 Ethical claims and supporting information — Principles and requirements er en ny, internasjonal guide har nettopp blitt publisert for å bidra til å gjøre det hele litt klarere. Guiden fastsetter retningslinjer for troverdige, etiske påstander som det er internasjonal enighet om og vil bidra til at organisasjoner gir informasjon som er sann, nøyaktig og verifiserbar. Den er rettet mot produsenter, fabrikanter, importører, grossister og alle som ønsker å utstyre sine varer og tjenester med verdipåstander. Den adresserer alle varianter av påstander og dekker alt fra dyrevelferd, rettferdig handel til barnearbeid og mye mer. Les mer om guiden i en egen nettsak.

Viktige forbrukerstandarder på høring

Det er flere standarder av betydning for forbrukeren som er på offentlig høring. Det gjelder blant annet viktige standarder som omfatter utstyr som vugger og ulikt leketøy beregnet på barn. I disse tilfellene er det særlige sikkerhetsaspektet ved vugger, kjemisett og lekeplassutstyr som er tatt opp.

Det foreligger også et høringsutkast på retningslinjer for et spesialområde som bevaring av kulturarv og et høringsutkast for brannslukkingsapparater.

Samlet oversikt

Last ned hele lista med relevante forbrukerprosjekter per september 2019.

Sist oppdatert: 2019-10-02

NOK 1 417,00 (eks. mva)

Ethical claims and supporting information — Principles and requirements

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-08-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang