Mann som holder pc, nettbrett og mobiltelefon

Krav om universell utforming ved offentlige anskaffelser

EUs direktiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner, understreker at tilgjengelige løsninger er sentrale for å gi alle brukere mulighet til å samhandle på Internett.

Direktivet er fulgt opp av standardiseringsorganisasjonene i Europa og arbeidet har resulterte i den europeiske standarden NS-EN 301549:2015 Tilgjengelighetskrav som er relevante for offentlig anskaffelse av IKT-produkter og -tjenester i Europa.

Standarden retter seg særlig mot nettsider og mobilapplikasjoner som brukes i det offentlige. Offentlige anskaffelser er en stor markedsaktivitet i det norske samfunnet, og derfor en viktig kanal for sikre universell utforming av varer og tjenester som omsettes på det nasjonale markedet.

Bedre tilgjengelig nettsider og mobilapper
Nye anskaffelsesregler fra 1. januar 2017 skjerpet kravet om tilgjengelighet ytterligere, og 20. desember 2018 ble standarden lansert som harmoniserte standard i EU. At standarden er harmonisert innebærer en forenkling og tilpasning til EUs indre marked, og det bidrar blant annet til å lette handel over landegrensene.

Minimumsdirektiv
I følge regjeringen.no skal direktivet være implementert i norsk regelverk fra og med 1. juli i år. Det betyr at nye krav vil gjelde for virksomhetene fra 1. juli neste år. 

Dette er et minimumsdirektiv. Det vil si at det enkelte land gjerne kan innføre strengere krav. Det er imidlertid ikke tillat å senke kravene og sette lavere mål enn det som fremgår av direktivet.

Fra et brukerperspektiv
Sett fra brukerens side er tilgjengelighet viktigere enn noensinne. Utviklingen går mot stadig flere løsninger som er nett- og mobilbaserte. Nettbaserte løsninger omfatter banktjenester, handel, offentlige tjenester, sosial kommunikasjon osv. Faren for samfunnsmessig eksklusjon er overhengende dersom de tekniske løsningene ikke er universelt utformet.

Universell utforming er avgjørende for alle, ikke bare personer med nedsatt funksjonsevne. Det gir gevinst til næringer som gjennom tilgjengelige nettløsninger når bredere brukergrupper, og ved det får et større nedslagsfelt.

Dette handler ikke bare om tekniske standarder, nettarkitektur og utforming, men også om politisk vilje og moralske forpliktelser uttaler Europakommisjonen.

Sist oppdatert: 2019-01-17

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Tilgjengelighetskrav som er relevante for offentlig anskaffelse av IKT-produkter og -tjenester i Europa

SpråkEngelskUtgave: 2015-04 (2015-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden