Unge i et klatrestativ av tau

Ny versjon av standard for lekeplassutstyr på høring

En ny versjon av den europeiske standarden for montering, ettersyn, vedlikehold og drift av lekeplassutstyr er på høring fram til 23. mai.

Standarden benevnes prEN 1176-7 Lekeplassutstyr - Del 7: Veiledning for montering, ettersyn, vedlikehold og drift. Når den er ferdig vil den også bli Norsk Standard, NS-EN 1176-7.

Standarden revideres for å inkludere erfaringer med 2008-versjonen. Endringene omfatter

  • noen nye krav
  • nye termer og definisjoner
  • restrukturering og reformulering av tekst
  • merknader med eksempler

Målgruppen for standarden er personer eller organisasjoner som eier eller har ansvar for drift, ettersyn og vedlikehold av lekeplassutstyr.

prEN 1176-7 finner du på vårgratis tjeneste «Standarder på høring». Standarden kan lastes ned som pdf-fil, men kommentarer må gis i høringssystemet. Frist for å gi kommentarer er 23. mai.

Standard Norges kontaktperson er Guri Kjørven.

Sist oppdatert: 2019-03-28