Takket for innsatsen i Fagråd for forbrukersaker

Audun Skeidsvoll fra Forbrukerrådet har bidratt i fagrådet i åtte år.

Forbrukerpolitisk direktør Audun Skeidsvoll fra Forbrukerrådet takket for sin innsats i Standard Norges Fagråd for forbrukersaker den 21. november. 

Fagrådet jobber for at det deltar norske forbrukerrepresentanter i alle relevante nasjonale, europeiske og internasjonale komiteer innenfor prioriterte områder.

– Skeidsvoll har gjennom åtte år bidratt til at forbrukerperspektivet blir ivaretatt når policy og standarder utformes, både nasjonalt og internasjonalt, sier Standard Norges prosjektleder Hege Thorkildsen.

Les mer om fagrådet

Audun Skeidsvoll får blomster for sin innsats i Standard Norges fagråd for forbrukersaker

Audun Skeidsvoll får blomster av Standard Norges prosjektleder Hege Thorkildsen, omgitt av Kevin Thomassen fra Standard Norge, Gunstein Instefjord fra Forbrukerrådet, og Elisabeth Varland og Kjersti Larssen fra Barne- og familiedepartementet.

Sist oppdatert: 2019-12-10