Gravlund

Nye og reviderte retningslinjer for gravferdstjenester

Også gravferdbransjen er avhengig av å videreutvikle sitt tilbud og sine tjenester i tråd med kundenes og forbrukernes forventninger. Den felles europeisk standarden for gravferdstjenester NS-EN 15017:2019 er revidert, og den ble rett før jul utgitt også som Norsk Standard.

Det har skjedd store endringer innenfor gravferdssektoren siden standarden ble utgitt for første gang i 2005. Standarden har nå gjennomgått en omfattende revisjon for både å tilpasse og utvide tilbud og omfang, slik at de endringene som har skjedd, reflekteres i standarden. Det var simpelthen nødvendig med nye og tilpassede beskrivelser for å møte kravene fra markedet, og sikre at retningslinjene i standarden fortsatt vil bli brukt.

Standarden utmeisler en rekke retningslinjer og krav for den som er tilbyder av gravferdstjenester. Den har forbedret retningslinjene for internasjonal transportering og oppbevaring av døde personer og skjerpet kravene til utdannelse. Det poengteres at det i større grad må legges til rette for rådgivning og omsorg, både når det gjelder de etterlatte, men også omsorg i behandlingen av den avdøde. Retningslinjene gjelder uavhengig av om det dreier seg om en kremasjon eller en gravlegging.

Standarden er myntet på alle profesjonelle innenfor dette området. Den omfatter begravelsesbyråer, men også begravelsesrelaterte tjenester på gravlunder og i krematorier, eller også andre som måtte tilby tilknyttede tjenester.

Standarden omfatter derimot ikke tekniske krav til produkter. Krav til helse-, miljø- og sikkerhet, som har med profesjonsutøvelsen å gjøre, dekkes heller ikke av standarden. Det gjør heller ikke eventuell obduksjon eller rettsmedisinsk arbeid.

For å kunne tilby gode og tilpassede gravferdstjenester er bransjen avhengig av å videreutvikle sitt tjenestetilbud. Det har skjedd store endringer i forbrukernes forventninger, også på dette området de siste årene. ANEC som er forbrukerstemmen innenfor standardisering i Europa, har vært observatør til arbeidet og gitt sine innspill, kommentarer og anbefalinger.

Forbrukerbevegelsen uttrykker at standarden har fått forbedret tekst gjennom revisjonen. Fra et forbrukerperspektiv fremheves det som særlig positivt at det nå har blitt utvidede retningslinjer for klagebehandling, og at standarden tar opp dette med miljøhensyn.

Det har vært aktiv norsk deltakelse i det europeiske arbeidet med denne standarden. Dette gjelder også en nasjonal komité som har fulgt opp og gitt nyttige bidrag til arbeidet.

Sist oppdatert: 2020-01-30

NS-EN 15017:2019

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Gravferdstjenester - Krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang