2013

 

Difi har for statsforvaltningen inngått en rammeavtale med Standard Online, Standard Norges salgsselskap, om tilgjengeliggjøring av standarder for styring av informasjonssikkerhet. Avtalen innbefatter tilgang til standarder for 203 statlige enheter.

2013-11-19

Mer om Difi sikrer staten tilgang til internasjonale IT-sikkerhetsstandarder
 

Dette er kanskje ikke den mest kjente internasjonale merkedagen i løpet av et år. Dagen er likevel en markering av noe som er viktig for norsk næringsliv, samfunnsliv og norske forbrukere. Standarder gjør hverdag vår enklere, og uten standarder ville mye blitt mer komplisert og dyrere.

2013-10-14

Mer om 14. oktober er Verdens Standardiseringsdag
 

En ny utgave av "Regler for arbeidet i Standard Norges standardiseringskomiteer” ble godkjent av Standard Norges styre i slutten av august 2013.

2013-09-19

Mer om Reviderte regler for standardiseringsarbeidet i Standard Norge
 

17. september underskrev ledere fra europeisk og russisk standardisering en avtale om nærmere samarbeid. Avtalen vil bidra til å redusere handelsbarrierer mellom Russland og Europa.

2013-09-18

Mer om Historisk avtale med Russland
 

Markedsdirektør Jacob Mehus i Standard Norge vil inntil ny adm. dir. er ansatt, fungere som adm. direktør i salgsselskapet Standard Online AS.

2013-09-13

Mer om Jacob Mehus konstitueres som adm. dir. i Standard Online
 

Forrige uke hadde Standard Norge besøk av sju representanter fra kypriotisk standardisering. De var her for å lære litt om hvordan vi organiserer og utfører standardiseringsarbeidet i Norge.

2013-07-02

Mer om Studiebesøk fra Kypros
 

Standard Norge deltar i det europeiske prosjektet BRIDGIT der hensikten er å videreutvikle samarbeidet mellom standardisering og forskning basert på blant annet beste praksis fra europeiske land.

2013-04-23

Mer om Brobygger mellom standardisering og forskning
 

Vi har for tiden flere ledige stillinger innenfor standardiseringen.

2013-04-17

Mer om Ledige stillinger bygg, petroleum og maritim
 

De europeiske standardiseringsorganisasjonene inviterer til konferanse i Brussel, og alle som ønsker det kan delta.

2013-04-09

Mer om Europeisk konferanse om SMBer 28. mai 2013
 

Vi inviterer interessentene til å gi kommentarer til utkastet innen 11. april.

2013-04-02

Mer om Utkast til strategiske mål for det europeiske standardiseringssystemet mot 2020
1 2 > »