Europeisk konferanse om standardisering, forskning og innovasjon

Konferansen i Brussel 30. oktober samlet nær 400 deltakere fra hele Europa og ga mange eksempler på hvor viktig det er med et godt samspill mellom standardisering og forskning som grunnlag for nye innovative løsninger i næringslivet.

Personer som viser opp brosjyrer

Kjell Bengtsoon, her i midten på bildet, holdt innlegg på den europeiske konferansen

Dette ble også understreket av Kjell Bengtsson fra Jotne som delte sine erfaringer fra dette samspillet i en av de tematiske sesjonene på konferansen. Historien til Jotne kan du lese mer om i denne suksesshistorien.

Andre aktuelle lenker

Kontaktperson i Standard Norge er Anne Kristoffersen.

Sist oppdatert: 2014-11-06