Tekst
Tekst

Ny veiledning: Universell utforming av byggverk - Veifinning

Hensikten med den nye veiledningen er å gi deg som planlegger og prosjekterer et innblikk i konseptuell tenking med temaet veifinning som ledetråd.

Blinde og svaksynte benytter ulike elementer for å orientere seg. Det kan være alle typer arkitektoniske elementer som kontraster, belysning, materialbruk, akustikk eller dedikerte ledeelementer.

Veiledningen omhandler arbeids-/publikumsbygninger. Hva som er hensiktsmessig løsning i disse bygningene er avhengig av flere forhold. Dette må vurderes i forhold til bygningstype og formålet med funksjonene i bygningen. Alt er ikke like viktig, men betydningen kan endres over tid. Hvordan bør man prioritere i en struktur som oppfattes av brukeren? Det er dette veiledningen prøver å gi noen råd om.

Standard Norge etablerte en arbeidsgruppe i 2010 under komiteen SN/K024 Universell utforming av byggverk. Arbeidsgruppen bestod av representanter fra Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, Statsbygg, Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Boligprodusentene, Undervisningsbygg/Oslo kommune og Multiconsult. Veiledningen "Universell utforming av byggverk - Veifinning" er resultatet av arbeidsgruppens arbeid.

Standard Norge håper BAE-næringen tar denne veiledningen i bruk og ber om tilbakemeldinger om brukbarheten. På sikt er det et ønske om å integrere tekst fra veiledningen inn i standarden NS 11001-1.

Sist oppdatert: 2014-08-13

NOK 621,00 (eks. mva)

Universell utforming av byggverk – Veifinning, P-750

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-06-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter