Uavhengig undersøkelse av det europeiske standardiseringssystemet

Europakommisjonen har gitt Ernst & Young i oppdrag å gjennomføre en uavhengig vurdering av det europeiske standardiseringssystemet. I tillegg til dybdeintervjuer med ulike interessenter i Europa er det lansert en nettbasert spørreundersøkelse.

Sjekkliste med noen punkter avkrysset

Standard Norge anmoder alle som har synspunkter på det europeiske standardiseringssystemet om å delta i undersøkelsen. I følge Ernst & Young vil undersøkelsen ta ca. 30. minutter.

Undersøkelsen vil være åpen til 28. november i år, og her er lenke til undersøkelsen om det europeiske standardiseringssystemet.

Kontaktperson i Standard Norge er Anne Kristoffersen.

Sist oppdatert: 2014-11-14