Undersøkelse fra europakommisjonen om patenter og standarder

Undersøkelsen gjelder standardisering på teknologiområder som er beskyttet av patenter.

Myndigheter og standardiseringsorganisasjoner har utviklet regler og retningslinjer for å sikre en effektiv lisensiering av patenter. Europakommisjonen ønsker tilbakemelding fra interessenter om dette rammeverket og hvordan det bør utvikles videre.

Undersøkelsen er åpen til 31. januar 2015.

Lenke til europakommisjonens undersøkelse.

Kontaktperson i Standard Norge er Anne Kristoffersen

Sist oppdatert: 2014-11-28