2015

 

Som en del av vårt samfunnsansvar, har Standard Norge i år valgt å gi en julegave til Flyktningehjelpen og avstår fra gaver til ansatte og andre. Dette i en tid der mange mennesker er på flukt og har det vanskelig.

2015-12-16

Mer om Årets julegave går til Flyktningehjelpen
 

To ganger per år arrangerer Standard Norge kurs i standardisering for eksterne deltakere. På introduksjonskurset og kurset om komitéarbeid nå i høst var det til sammen 54 deltakere. Nye kurs er allerede planlagt neste år.

2015-11-18

Mer om Stort engasjement på standardiseringskurs
 

Arrangementet er dessverre avlys.

Standard Online inviterer nye og gamle kunder til frokostmøte 18. november i Stavanger med tema "Hvordan få tilgang til de standardene du trenger".

2015-11-04

Mer om Avlyst: Frokostmøte 18. november - Hvordan få tilgang til de standardene du trenger
 

ISO har akkurat ferdigstilt sin strategiske plan for perioden 2016 til 2020. Standard Norge har satt sitt preg på arbeidet gjennom sin representant, Trine Tveter som har vært med i styret og policy-gruppen som har hatt ansvaret for utarbeidelsen.

2015-10-22

Mer om ISO har utgitt sin nye strategiske plan 2016-2020
 

Vi har innført et nytt system for «Standarder på høring». Det blir bedre funksjonalitet og brukervennlighet samtidig som tidligere muligheter og rettigheter videreføres.

2015-10-19

Mer om Nytt system for elektroniske høringer i Standard Norge
 

Dersom du trenger standarder i jobben din, men ikke har abonnement, har vi et knalltilbud til deg som tegner et nytt abonnement før utgangen av 2015 på enkeltstandarder og samlinger. Få inntil 75 % rabatt på første års pris!

2015-10-16

Mer om Kampanjetilbud til nye abonnenter
 

Tjenester bidrar med nær 70 % av brutto nasjonalprodukt i EU og er den eneste sektoren med netto jobbtilvekst. Markedet for tjenester er imidlertid sterkt fragmentert og det er fremdeles kun 20 % av tjenestene som handles over landegrensene.

2015-10-08

Mer om Nytt standardiseringsprosjekt: Innkjøp, kontrakter og vurdering av ytelse
 

NS 5830, NS 5831, NS 5832 og NS 5834 er fire norske standarder som omhandler samfunnssikkerhet og beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger.

2015-09-03

Mer om Norske standarder for samfunnssikkerhet
 

I september og oktober kan alle som tegner abonnement på web få med seg en valgfri tilleggstjeneste uten kostnad!

2015-09-01

Mer om Høstkampanje på abonnement!
 

Standard Norge og Politidirektoratet har inngått en samarbeidsavtale som skal bidra til at det er god gjensidig informasjon mellom organisasjonene, og prioritering av standardiseringsinnsatsen på områder som er av interesse for Politidirektoratet.

2015-06-08

Mer om Samarbeidsavtale Standard Norge og Politidirektorat
1 2 > »