2016

 

Som en del av vårt samfunnsansvar, har Standard Norge i år valgt å gi en julegave til Leger uten grenser og avstår fra gaver til ansatte og andre. Leger Uten Grenser er i stand til å rykke ut for å redde liv og lindre nød på steder og hos mennesker som ellers ikke kan motta hjelp.

2016-12-20

Mer om Årets julegave går til Leger Uten Grenser
 

Det fastsettes årlig mellom 1000 og 1200 norske standarder. Vel 97 % av disse standardene er utviklet internasjonalt, og fastsettes i hovedsak som Norsk Standard i engelsk språkdrakt. Standard Norge i samarbeid med Språkrådet inviterte til frokostmøte 15. desember der det ble sett nærmere på behovet for å styrke arbeidet med norsk fagterminologi i standarder. Det ble også presentert en undersøkelse blant brukere av standarder om behov for standarder på norsk.

2016-12-15

Mer om Trenger vi standarder på norsk?
 

Over 95 av alle nye standarder bygger på internasjonalt arbeid. Samtidig lages det noe nasjonale standarder. Her kan du se en oversikt over status på arbeidet med nasjonale, norske standarder.

2016-10-28

Mer om Norskutarbeidede standarder – hva er status?
 

Og hvordan kan standarder brukes for å ivareta krav fra myndighetene både europeisk og nasjonalt? Dette var temaet på seminaret «Vekst i Europa ved bruk av standarder» som Standard Norge arrangerte 28. september.

2016-10-14

Mer om Hvordan kan standarder gi økte markedsmuligheter for europeisk virksomheter?
 

Det er ikke alle som er klar over at 14. oktober er Verdens Standardiseringsdag, men her er fem grunner til at du bør bry deg.

2016-10-13

Mer om #speakstandards på Verdens Standardiseringsdag
 

3. års jus-studenter på besøk i Standard Norge fikk informasjon om bruk av standarder i forbindelse med entrepriserett.

2016-10-06

Mer om Studiebesøk fra Høgskolen på Lillehammer
 

Hvordan kan standarder brukes for å øke markedsmulighetene for europeisk virksomheter, og hvordan kan standarder brukes for å ivareta krav fra myndighetene både europeisk og nasjonalt? Dette var temaet på et seminar Standard Norge arrangerte 28. september.

2016-10-04

Mer om Vekst i Europa ved bruk av standarder
 

Vi ønsker Fiskeridirektoratet velkommen som nytt medlem i Standard Norge.

2016-09-29

Mer om Nytt medlem i Standard Norge: Fiskeridirektoratet
 

Vi ønsker Direktoratet for økonomistyring (DFØ) velkommen som nytt medlem i Standard Norge.

2016-09-21

Mer om Nytt medlem i Standard Norge: Direktoratet for økonomistyring
 

Mandag 12. september åpnet ISO sin generalforsamling i Beijing. Kina er veldig engasjert i internasjonal standardisering, og en av landets minstre leste opp en personlig hilsen fra president Xi Jinping under åpningen.

2016-09-14

Mer om ISO holder generalforsamling i Beijing
1 2 3 > »