Deler av en løveskulptur foran Stortinget
Stortinget (foto: SchutterStock)

Veiledning om bruk av standarder i tilknytning til regelverk

Standard Norge har oversatt to viktige støttedokument til norsk som gir en innføring i bruken av markedsbaserte standarder ved regelverksutforming og gjennomføringen av offentlig politikk. Begge disse er nå gratis tilgjengelig for nedlasting.

Standarder er frivillige verktøy i markedet, mens regelverk er offentlige myndigheters prerogativ og obligatorisk å anvende. Standardenes evne til å møte behovene i markedet er derfor den faktoren som avgjør om de er effektive som støtte for bedre regulering. Offentlige myndigheter anerkjenner at bred aksept for bruk av standardene kan oppfylle myndighetens politiske målsettinger.

Bruk av standarder ved regelverksutforming og gjennomføringen av offentlig politikk kan gi et bredt spekter av fordeler, for eksempel:

  • Bredere markedsaksept
  • Forenkling av regelverk eller politikk
  • Støtte til fremvoksende teknologier og fremme nyskapende tilnærmingsmåter, uten behov for å endre regelverket
  • En nær forbindelse til internasjonale standarder, hvor standardenes rolle anerkjennes i regelverket (f.eks. EUs nye metode for teknisk harmonisering), eller gjennom selvregulering, hvor markedet tilbyr en løsning på behovene i den offentlige politikken. 

De to støttedokumentene som vi nå har utgitt på norsk er:

SN-CEN/CLC Guide 30 Europeisk veiledning om standarder og forskrifter – Bedre regulering gjennom bruk av frivillige standarderVeiledning for regelverksutformere gir en innføring i bruken av markedsbaserte standarder i gjennomføringen av regelverk og offentlig politikk i EU, EFTA, deres medlemsstater og andre land som følger reglene for det indre markedet i Europa.

Veiledning P-779:2017 Bruke og henvise til ISO- og IEC-standarder for å støtte regelverksutforming er utarbeidet av IEC og ISO for å hjelpe beslutningstakere med å se hvilke fordeler det er å bruke internasjonale IEC- og ISO standarder for å støtte offentlige politiske initiativer, og å utnytte disse fordelene.

Ønsker du mer informasjon om vår arbeide knyttet til regelverk og standarder, kan du kontakte utviklingssjef Anne Kristoffersen.

Sist oppdatert: 2017-12-01

NOK 0,00 (eks. mva)

Europeisk veiledning om standarder og forskrifter - Bedre regulering gjennom bruk av frivillige standarder - Veiledning for regelverksutformere

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-06-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

P-779/Veiledning

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Bruke og henvise til ISO- og IEC-standarder for å støtte regelverksutforming

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-09-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang