2020 Nyheter

 

Ingress

2020-06-25

Mer om Test av artikkel 2020-06-25
 

Det er laget et utkast til ny strategi for de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC (se lenke nedenfor). Denne ønsker vi innspill på fra norske interessenter.

2020-01-20

Mer om Innspill til CEN-CENELEC strategi 2030 ønskes