Mange dører på rekke og rad
CEN-CENELEC skal legge strategi mot 2030. Har du eller din virksomhet innspill til forslagene på veivalg? (foto: Pixabay)

Innspill til CEN-CENELEC strategi 2030 ønskes

Det er laget et utkast til ny strategi for de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC (se lenke nedenfor). Denne ønsker vi innspill på fra norske interessenter.

Dine innspill kan du gi via undersøkelse det er lenke til nederst i denne saken. Gi gjerne dine svar på engelsk. Fristen for å gi innspill er 20. februar.

Standard Norge samler deretter de norske innspillene til en felles tilbakemelding til CEN-CENELEC. Alle tilbakemeldinger vil bli behandlet videre i ulike grupper i CEN-CENELEC før et endelig forslag til strategi legges fram for godkjenning på CEN-CENELECs generalforsamling i juni.

Har du spørsmål kan du kontakte Anne Kristoffersen i Standard Norge.

Lenker

Spørreundersøkelse om CEN-CENELECs strategi 2030 (lenke til Survey Monkey)

Utkast til CEN-CENELEC strategi 2030 (lenke til pdf-fil)

Sist oppdatert: 2020-01-20