Pollen i Arendal med logo: Møt oss på Arendalsuka
(Foto: Arendal turistkontor)

Møt Standard Norge på Arendalsuka 2019

Standard Norge deltar med fire arrangement under Arendalsuka 2019 som arrangeres fra 12. til 16. august. Temaene omfatter mangfoldsledelse, klimagassberegninger, smarte samfunn og sirkulær økonomi, og vi har fått med oss mange spennende samarbeidspartnere.

Mangfoldsledelse for innovasjon og verdiskapning

Tirsdag 13. august kl. 0830 til 0945 har vi satt sammen et interessant program i samarbeid med Seema og Senter for likestilling ved Universitet i Agder knyttet til mangfold som ressurs for samfunnet og den enkelte virksomhet. Regjeringen integreringsstrategi 2019-2022 sier blant annet at regjeringen vil stryke mangfoldsarbeidet i virksomheter. Mangfoldsledelse kan være ett av svarene for å få til dette i praksis, og i strategien står det også at regjeringen vil bidra til at den norske standarden for mangfoldsledelse gjøres kjent og tas i bruk.

Sted: UiA-teltet på Langbryggen.

Les mer om arrangementet "Mangfoldsledelse for innovasjon og verdiskapning" på Arendalsukas nettsider

Hvordan begrense miljøbelastningen med klimagassberegninger for bygninger

Tirsdag 13. august kl. 1630-1700 ønsker vi velkommen om bord til et uformelt orienteringsmøte om en ny veiledning til Norsk Standard for  klimagassberegninger for bygninger, NS 3720. Veiledningen er spesielt tilpasset byggherrer og belyser hvordan standarden kan benyttes i ulike steg i kontraheringsfasen. Rammen er uformell, og vi inviterer til diskusjon og innspill. Enkel servering.

Sted: S/Y Santana, Arendal Gjestehavn ved Rådhuskaia

Smart samspill for smarte samfunn

Onsdag 14. august kl. 1530 til 1700 diskuterer vi hvordan åpne standarder og innovasjon må samspille for at vi skal lykkes med å utvikle smarte samfunn. Vi spør hvordan vi kunne skape de smarte og bærekraftige byene og kommunene alle snakker om? Hvilken oppskrift skal vi følge? Mange sektorer og interessegrupper vil være med på det smarte skiftet, men snakker systemene deres sammen? Arrangementet er et samarbeidsprosjekt med Tekna, ITS Norge, BuildingSMART Norge og Integra.

Sted: Teltscenen, Ferjekaia.

Les mer om arrangementet "Smart samspill for smarte samfunn" på Arendalsukas nettsider

Dette arrangementet vil bli streamet, og du kan se streamingen her:

Hvordan sikre sirkulær bruk av ressursene før batteribølgen tar oss

Torsdag 15. august kl. 0930 til 1130 er temaet sirkulær økonomi, og vi tar utgangspunkt i li-ion batterienes inntog i vår verden og hvordan vi kan utnytte disse slik at de blir en vesentlig bidragsyter i det grønne skiftet. Gjennom forskning og utvikling, internasjonal standardisering, sertifiseringsordninger og gode regulativer kan vi legge til rette for en sirkulær økonomi som skaper gevinster for så vel miljøet som forretningen. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Enters UiA (Universitetet i Agder) og Eyde klyngen.

Sted: UiA-teltet, Langbryggen

Les mer om arrangementet "Hvordan sikre sirkulær bruk av ressursene før batteribølgen tar oss" på Arendalsukas nettsider

Se også våre artikler om "En helhetlig modell for sirkulær økonomi".og "Fra lineær til sirkulær økonomi - Standardisering som bærebjelke i det grønne skiftet".

Sosial sammenkomst

I forbindelse med arrangemgentene vi skal ha under Arendalsuka ønsker vi å invitere våre venner og samarbeidspartnere til hyggelig samvær og enkel bevertning. Denne uformelle sammenkomst vil finne sted onsdag 14. august fra kl. 1900 på Standard Norge-båtene Santana og Anahita som ligger rett ved siden av hverandre på gjenstehavna i Arendal. Av hensyn til bevertningen er det fint om du kan melde din interesse innen torsdag 8. august.

Jeg ønsker å delta på sammenkomsten

Kart over Arendal med Arendal gjestehavn

Kartet viser hvor Arendal gjestehavn er. Der vil våre to båter ligge under Arendalsuka 2019.

Sist oppdatert: 2019-08-23