Helse og omsorg

 

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Nå ber vi om innspill fra norske fagmiljøer.

2019-11-26

Mer om Er det behov for internasjonale standarder for å måle aktivitet i overflater med biocidegenskaper og antimikrobielle egenskaper?
 

NS-EN ISO 9999:2016 - Hjelpemidler for personer med redusert funksjonsevne - Klassifisering og terminologi er nå endelig oversatt til norsk fagterminologi.

2019-09-30

Mer om Nå på norsk – ISO 9999 for terminologi og klassifisering av hjelpemidler
 

Standard Norge vurderer å etablere en norsk speilkomite som skal følge opp internasjonalt standardiseringsarbeid på bioteknologi-området. Nå ønsker vi tilbakemelding fra det norske fagmiljøet.

2019-08-23

Mer om Vil du bidra i internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor bioteknologi?
 

I juni har det kommet ut en ny standard for menneskesentrerte organisasjoner, NS-EN ISO 27501:2019, som gir veiledning til ledere om hvordan de kan oppnå en menneskesentrert tilnærming i sin organisasjon.

2019-06-12

Mer om Hva kjennetegner en arbeidsplass hvor man setter mennesket i sentrum?
 

For å få fart på handel med tjenester over landegrensene i Europa, tok EU initiativ overfor den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN for å få utarbeidet standarder for tjenesteleveranser. Det har resultert i tre nye standarder som er på høring fram til 10. juni 2019.

2019-06-04

Mer om Innkjøp av tjenester, kontrakter og oppfølging av tjenestekvalitet
 

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Vi ønsker innspill om det er behov for standarder som setter kvalitetskrav til sex-leketøy.

2019-05-31

Mer om Er det behov for en internasjonal standard for sex-leketøy?
 

Skal ISO etablere en komite som skal utvikle internasjonale standarder for forskning og utvikling innenfor «human phenome»? Standard Norge ønsker innspill fra det norske fagmiljøet.

2019-04-30

Mer om Vi ønsker innspill om utvikling av standarder innenfor genforskning
 

Vi inviterer fagpersoner til å delta i arbeidet med å utvikle en Norsk Standard for krav til faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere. Velkommen på informasjonsmøte 22. januar!

2018-12-12

Mer om Invitasjon: Krav til faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere
 

Takket være fremskritt innenfor medisin, levestandard og omsorg, lever vi lenger for hver generasjon. Det betyr en aldrende befolkning som gir nye utfordringer, men også muligheter. Hvordan kan vi tilrettelegge arbeidsplasser og arenaer i samfunnet for bedre å inkludere alle, uansett alder eller behov? Dette er noen av spørsmålene som ble reist på et frokostmøte 21. november 2018.

2018-11-22

Mer om Et inkluderende og aldersvennlig samfunn – standarder som verktøy
 

Standard Norge søker fagfolk som vil bidra til å utvikle en standard for bedre renhold i pasientnære omgivelser.

2018-10-01

Mer om Vil du delta i arbeidet med Norsk Standard for renhold i pasientnære omgivelser?
1 2 3 4 5 6 7 8 > »