2011

 

<p>Det foreslås et nytt europeisk standardiseringsprosjekt “Human health risk assessment of chemicals”. </p>

2011-09-01

Mer om Kompetansekrav for vurdering av helserisikoen av kjemikalier