2012

 

I ISO standardiseres nå begrepsapparatet innenfor akupunktur.

2012-06-27

Mer om lnternasjonal standardisering innenfor akupunktur
 

I tilknytning til Standard Norges representantskapsmøte 24. mai inviterer vi til ettermiddagsseminar om behovet for standarder innenfor helse og omsorg.

2012-03-28

Mer om Seminar: Standardisert helse og omsorg?
 

Trenger vi en Norsk Standard for behovsspesifikasjon og én modell for evaluering av kvalitet på leveransen?

2012-03-02

Mer om Møte om pleie, omsorg og rehabilitering 14. mars
 

En ny teknisk spesifikasjon på helseområdet vil øke beskyttelsen av personlige opplysninger som blir behandlet, lagret og overført i helseforetakenes datasystemer.

2012-02-02

Mer om Bedre beskyttelse av helsedata!
 

Et nordisk samarbeid kalt “Nordic plattforms for better trade in services” er etablert.

2012-01-23

Mer om Friske eldre, et potensial for standardisering?