2013

 

Den europeiske organiseringsorganisasjonen CEN har tatt initiativ til å etablere et prosjekt når det gjelder tjenester utført av leger med kvalifikasjoner innenfor homøopati.

2013-11-19

Mer om Standardisering av tjenester knyttet til homøopati
 

Det jobbes nå med en ny utgave av europeiske standarden for begreper som brukes i et helhetlig behandlingsforløp.

2013-04-17

Mer om Medisinsk informatikk – overordnede begreper
 

NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fastsetter generelle kontraktsvilkår for partene i BPA-kontrakter.

2011-12-06

Mer om Standard for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)