Foto: ScanStock Photo

Standard for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fastsetter generelle kontraktsvilkår for partene i BPA-kontrakter.

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede, som har et vedtak om behov for bistand i dagliglivet. Målet med NS 8435 er at den skal sikre ryddige kontraktsforhold mellom kommunene og leverandørene av tjenestene, og dermed bidra til at brukerne får den assistansen de har krav på.

NS 8435 gir generelle kontraktsbestemmelser for BPA og inneholder punkter om følgende forhold:

 • Kontraktsperiode
 • Kontraktsdokumenter
 • Samarbeid og lojalitet
 • Partenes representanter
 • Møter
 • Leverandørens ytelser
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Oppdragsgiverens (kommunens) medvirkning
 • Pris- og betalingsbetingelser
 • Mislighold av kontrakten
 • Tvisteløsning

Ny utgave i 2017

Endringene i standarden i forhold til NS 8435:2011, er i hovedsak mindre presiseringer og tekstlig klargjøring i enkelte bestemmelser. Utgangspunktet har vært en solid og gjennomarbeidet kontraktsstandard som brukes i vid utstrekning, og komiteen ser per dags dato ikke behov for en større endring i det materielle innholdet.

Sist oppdatert: 2017-11-29

NS 8435:2017

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang