2014

 

Standard Norge og Helsedirektoratet har inngått en samarbeidsavtale som skal sikre god og åpen dialog mellom organisasjonene. Assisterende helsedirektør Cecilie Daae og konst. administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, underskrev avtalen.

2014-12-16

Mer om Samarbeidsavtale med Helsedirektoratet
 

Standard Norge har i forbindelse med statsbudsjettet 2015 bedt Stortingets helse- og omsorgskomité om å øremerke 5 MNOK til standardisering for 2015. Dette er halvparten av det Standard Norge anser som et minste-nivå for å sikre krav til kvalitet og pasientsikkerhet i nasjonale og internasjonale standarder som utarbeides for helse- og omsorgssektoren.

2014-11-20

Mer om Standard Norge har bedt helse- og omsorgskomiteen om 5 mill. kroner til standardisering
 

Den 28. august holdt Standard Norge et informasjonsmøte for interesserte der den svenske standarden SS 872500 Kvalitet i omsorg, service, behandling og rehabilitering for eldre med omfattende behov i ordinære og spesialboliger ble presentert.

2014-08-29

Mer om Informasjonsmøte om svensk standard for eldreomsorg
 

Den svenske standardiseringsorganisasjonen SIS har i flere år jobbet med å utarbeide en kvalitetsstandard for helsetjenester i eldreomsorgen. Nå er denne standarden, SS 872500 Kvalitet i vård och omsorg för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende, på høring. I den forbindelse arrangerer vi et møte i Norge for å sjekke interessen for standarden og om vi kan eller bør gjøre noe på dette området også her i landet.

2014-08-13

Mer om Invitasjon til møte om en standard for eldreomsorg og helsetjenester
 

De to lovene kan bidra til en mer helhetlig helsetjeneste, hvor informasjonen om pasienten er tilgjengelig for behandleren ved behov.

2014-07-21

Mer om Ny pasientjournallov og helseregisterlov er vedtatt
 

Standard Norge har gjennomført oppstartsmøte i den nasjonale komiteen SN/K 554 Digital trygghetskjede for alarmer. Komiteen skal følge det europeiske arbeidet i CEN/TC 431 med utvikling av en europeisk standard for Social Care Alarms.

2014-07-21

Mer om Stor deltakelse ved oppstart av komiteen for digitale trygghetsalarmer
 

UD2014 konferansen om universell utforming ble arrangert 16-18 juni i Lund. Standard Norge hadde to presentasjoner om relevante standarder på områdene universell utforming og akustikk og brukermedvirkning og IKT. I tillegg var det fokus på standarder som redskap for universell utforming også fra andre land.

2014-06-23

Mer om UD 2014
 

LFH, bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi, har opprettet et nyhetsbrev – LFH Standpunkt Velferdsteknologi - for å avspeile utviklingen innenfor bruk av IKT og velferdsteknologi i helsesektoren.

2014-06-03

Mer om Følg med på nyhetsbrev om velferdsteknologi
 

Standard Norge og Fagforbundet arrangerte nylig et informasjonsmøte om standardisering i eldreomsorgen. I Sverige er det utviklet en nasjonal standard for kvalitet i eldreomsorgen, som ble presentert på møtet. Norsk strategi for standardisering innenfor velferdsteknologi var også et tema.

2014-05-28

Mer om Standarder i eldreomsorgen
 

Standard Norge og Fagforbundet inviterer til informasjonsmøte om standardisering innenfor eldreomsorgen.

2014-04-29

Mer om Informasjonsmøte: Standardisering i eldreomsorg 15. mai
1 2 > »