2016

 

Forrige uke var over 300 eksperter fra hele verden innenfor tannhelse på internasjonalt standardiseringsmøte i Norge. Som oppfølging av møtet planlegges det nå revisjon av standardene for elektriske tannbørster og produkter for tannbleking, og det er full fokus på bruk av tenner til personidentifisering.

2016-09-21

Mer om Internasjonal tannhelse på dagsorden
 

Marie Nora Roald, en av Standard Norges komitémedlemmer er nå valgt til å lede den internasjonale organisasjonen for bioingeniører, International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS).

2016-09-12

Mer om Norsk kvinne blir president i den internasjonale organisasjonen for bioingeniører
 

Kommende uke møtes rundt 300 internasjonale eksperter innenfor tannhelse i Tromsø. Gjennom uken skal det arrangeres rundt 60 møter i ulike ekspertgrupper som tar for seg alt fra fyllinger, implantater og instrumenter til computerassistert design. Det er ingen tilfeldighet at dette årsmøtet er lagt til Tromsø som har en av Europas mest moderne tannlegeutdanninger.

2016-09-11

Mer om I Tromsø settes standarden for internasjonal tannhelse
 

UD 2016, som er en fagkonferanse om universell utforming som holdes hvert andre år, ble i år avholdt i York i Storbritannia. Standard Norge ga der en presentasjon om velferdsteknologi og standardisering, med fokus på universell utforming.

2016-09-09

Mer om Standard Norge deltok på internasjonal fagkonferanse om universell utforming
 

5. september inviterer vi til et informasjonsmøte for en ny standardiseringskomité knyttet til kvalitetskrav i omsorgstjenester. Komiteen vil være speilkomité for den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 449 Quality of care for elderly people in ordinary or residential care facilities.

2016-08-11

Mer om Informasjonsmøte: Standarder for økt kvalitet i omsorgstjenester
 

Medisinsk utstyr omfatter en bred serie av produkter fra enkle nåler til livreddende implantater, men felles for alle er målet om å besørge størst mulig sikkerhet for pasientene. En av de viktigste standardiseringskomiteene for internasjonal standardisering for kvalitetsstyring av medisinsk utstyr er ISO/TC 210. I Norge følges arbeidet av speilkomiteen SN/K 113 Kvalitetsstyring medisinsk utstyr.

2016-07-04

Mer om Med pasienten i fokus - kvalitetsstyring av medisinsk utstyr
 

23. juni 2016 hadde den nyopprettede standardiseringskomiteen SN/K 113 Kvalitetsstyring medisinsk utstyr sitt første møte. Komiteen har representanter for helsemyndigheter, sykehus, produsenter av medisinsk utstyr og sykehussektoren.

2016-07-01

Mer om Norsk standardiseringskomite for kvalitetsstyring innenfor medisinsk utstyr etablert
 

Standard Norge har lagt ut på høring et forslag til en ny kontraktsstandard for helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Hensikten med standarden, NS 8437, er å sikre godt samarbeid, valgfrihet og kvalitet innenfor hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester.

2016-06-29

Mer om Fritt valg på hjemmebane
 

Når du er syk, er kvaliteten på det medisinske utstyret det siste du ønsker å bekymre deg over. Det finnes i dag rundt 2 600 europeiske og internasjonales standarder som skal bidra til kvalitet og sikkerhet i helsesektoren. Standardene omfatter alt fra medisinsk utstyr og tradisjonell medisin til tannhelse og helseinformatikk.

2016-04-06

Mer om Verdens helsedag: Standarder er bra for helsa
 

Tenk deg hva som ville skjedd dersom det ikke fantes noen standarder i helseindustrien? Standarder sikrer at ting fungerer, fra å holde medisinsk utstyr sterilt til å sørge for all viktig medisinsk informasjon er tydelig merket.

2016-04-06

Mer om Lever dine helsetjenester opp til standarden?
1 2 > »