2017 Nyheter

 

Vi er på jakt etter eksperter på helseadministrasjon som vil samarbeide med kolleger fra hele verden om nye internasjonale standarder.

2017-12-15

Mer om Nytt internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor helseadministrasjon
 

Vi trenger innspill fra fagmiljøet om nytt standardiseringprosjekt innenfor naturmedisin.

2017-12-13

Mer om Europeisk prosjekt innenfor naturmedisin – vi ønsker innspill
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er nettopp revidert og utgitt i ny versjon, og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester.

2017-12-04

Mer om Fritt valg i hjemmet - standard for BPA og kontraktstandard for helsetjenester
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), NS 8435, regulerer forhold hvor sterkt funksjonshemmede parter selv velger alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.

2017-10-31

Mer om Frihet, fleksibilitet og selvstendig liv – BPA-standarden er revidert
 

Vi ønsker dine innspill i et nytt internasjonalt standardiseringsarbeid innen «Det aldrende samfunnet».

2017-10-11

Mer om Standarder for en god og aktiv alderdom
 

Det skal utarbeides en ny europeisk standard for tjenestekjeden rundt digitale trygghetsalarmer. 20. september inviterer Standard Norge til informasjonsmøte.

2017-09-13

Mer om Informasjonsmøte: Tjenestestandard for digitale trygghetsalarmer
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er under revisjon og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Begge disse standardene ble presentert på et frokostmøte 22. juni. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2017-06-23

Mer om Fritt valg i hjemmet - revidert standard for BPA og ny kontraktstandard for helsetjenester
 

Det er stadig mer vanlig å ta medisinske prøver av seg selv, såkalt selvtesting. I dag er det nærmest ubegrensede muligheter for hva man kan teste selv via Internett. Standard Norge i samarbeid med NITO arrangerte et frokostmøte om dette temaet 25. april. Her kan du se presentasjonene som ble holdt.

2017-05-04

Mer om Pasientnær analyse og selvtesting – har vi oversikt?
 

Standard Norge etterlyser norske aktører i utviklingen av standarder innenfor helse og omsorg.

2017-04-18

Mer om Standardisering – en drivkraft for innovasjon
 

En ny kontraktsstandard skal sikre godt samarbeid, valgfrihet og kvalitet innenfor helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

2017-04-07

Mer om Ny Norsk Standard skal sikre valgfrihet i hjemmet
1 2 > »