Eldre dame ønsker velkommen til helsestasjon for eldre

Helsestasjon for eldre – mye hjelp på ett sted

De norske helse- og omsorgstjenester skal i størst mulig grad tilpasses individuelle behov. Det er brukernes funksjon og ressurser som skal stå i sentrum. På Helsestasjon for eldre på Grünerløkka i Oslo får brukerne gratis individuell veiledning innenfor flere områder. Målet er at bydelens eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Helsestasjonen for eldre er et toårig samarbeidsprosjekt (1.1.2016-31.12.2017) mellom Engelsborg ressurssenter som drives av Kirkens bymisjon og helse- og omsorgstjenesten i bydel Grünerløkka.

Helsestasjonen inviterer alle i bydelen over 60 år til en samtale som foregår etter en fast mal. Motivasjon, forebygging og læring er viktige stikkord i samtalen.

Etter samtalen gis det informasjon og veiledning innenfor tre hovedområder, avhengig av brukerens behov:

  • Helse
  • Bolig
  • Velferdsteknologi

Tilbudet på helsestasjonen skal være et supplement til det fastlegen og hjemmesykepleien tilbyr. Helsefokuset er først og fremst på fysisk aktivitet, kosthold og livsstil. I tillegg tilbys det blodtrykksmåling.

Man kan få hjelp til planlegging av og tilpasninger i egen bolig for å møte framtidige behov og veiledning om anskaffelse av teknologiske hjelpemidler og avstandsoppfølging i hjemmet.

Det er Senter for fremtidig helse – C3 Centre for Connected Care ved Oslo universitetssykehus som skal evaluere prosjektet når det er over i desember 2017.

Internasjonale eksperter på besøk
Under et internasjonalt standardiseringsmøte i Norge ble det nylig arrangert en studietur til helstasjonen, og de utenlandske ekspertene lot seg imponerer over tilbudet. Ekspertene er tilknyttet en europeisk standardiseringskomité som for tiden jobber med å utvikle en felles europeisk standard for omsorgstjenester der nettopp brukerens individuelle behov skal stå i sentrum. Standard Norge var vertskap for møtet.

Les mer om standardiseringsarbeidet knyttet til omsorgstjenester i regi av Standard Norge

Les mer om Helsestasjon for eldre (Oslo kommunes nettsider)

Helsestasjon for eldre

 

To menn hører på et innlegg

Stefan Lundberg og Malcolm Fisk fra den europeiske komiteen.

Fire personer ser på et monter med hjelpemidler

Helsestasjonen har et utstillingsmonter med ulike hjelpemidler

To eldre menn spiller sjakk

Sist oppdatert: 2017-04-05