Eldre menneske i rullestol trilles av en yngre

Ny Norsk Standard skal sikre valgfrihet i hjemmet

En ny kontraktsstandard skal sikre godt samarbeid, valgfrihet og kvalitet innenfor helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

Standard Norge har nettopp lansert en ny Norsk Standard for et område som berører mange, nemlig helse- og omsorgstjenster i hjemmet. Standarden er utarbeidet av en komité med erfarne fagfolk som representerer både oppdragsgivere, leverandører av tjenester, bransjeorganisasjoner, myndigheter, arbeidstakere og forbrukere.

Standarden skal bidra til bedre kvalitet på tjenestene, forenkling, forutsigbarhet, besparelser og legge til rette for godt samarbeid mellom partene.  

NS 8437 Alminnelige kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet skal regulere de tilfeller der brukerne har et tidsbegrenset vedtak om rett til hjelp i hjemmet i en tilmålt tid. Tjenestetilbudet er organisert etter brukervalgmodellen, som betyr at brukerne selv kan velge den leverandøren de ønsker innenfor sine vedtakstimer. Kommunen og et antall private aktører som er godkjent, skal yte tjenester i henhold vedtak som er gjort.

Noen av utfordringene på området har vært at kontraktsoppfølging er svært ressurskrevende og at regelverket er komplisert. Det eksisterer et utall av konkurranseformer, ulike kontraktstyper og prosedyrer, samtidig som kompetansen variere både på bestiller- og på leverandørsiden. Den nye norske standarden skal forbedre samspillet og regulere forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og en leverandør av helse- og omsorgstjenester.

Bredt virkeområde
Standarden har et bredt virkeområde. Den omfatter både typiske helsetjenester som utføres av helsepersonell og tjenester av mer praktisk karakter, som kan utføres av andre – slik som bistand til dagliglivets gjøremål.

Den regulerer også viktige områder, slik som oppdragsgivers rett til innsyn for å sikre at anerkjente krav til lønns- og arbeidsvilkår opprettholdes. Leverandørens ansvar knyttet til systematisk kvalitetsforbedring, pasient- og brukersikkerhet og en forpliktelse til å ta inn lærlinger og studenter i virksomheten blir også vektlagt.

Kontakt

Mer informasjon om komiteen som har utviklet standarden: SN/K 553 Kontrakt for hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester.

Sist oppdatert: 2017-04-07

NS 8437:2017

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang