Standardisering – en drivkraft for innovasjon

Standard Norge etterlyser norske aktører i utviklingen av standarder innenfor helse og omsorg.

Med stadig flere eldre og færre hender tilgjengelige til å ta seg av dem, er ny velferdsteknologi en del av løsningen. Her er Norge langt framme, og med standarder kan vi komme enda lenger, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

 

Jacob Mehus

En teknologisk revolusjon er i ferd med å endre helse- og omsorgssektoren. Det er særlig kommunene som opplever dette, og de må få hjelp til å kjøpe de rette varene og tjenestene i tiden framover. Dette trenger vi standarder til.

Mehus forteller at Standard Norge nå kartlegger det totale behovet for standarder innenfor velferdsteknologi. Standarder skal bidra til at brukerne opplever god kvalitet på tjenestene uansett hvilken leverandør som blir brukt, og at man enkelt kan bytte leverandør. Det er
viktig for konkurransen slik at man vet hva man konkurrerer om.

Standarder sørger også for at ulike systemer fungerer sammen og gir en tryggere og enklere hverdag for brukerne.

(Denne teksten ble første gang publisert i Dagens Næringslivs spesialnummer DNHelseteknologi, 18. april 2017).

Sist oppdatert: 2017-04-18