2018 Nyheter

 

Vi inviterer fagpersoner til å delta i arbeidet med å utvikle en Norsk Standard for krav til faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere. Velkommen på informasjonsmøte 22. januar!

2018-12-12

Mer om Invitasjon: Krav til faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere
 

Takket være fremskritt innenfor medisin, levestandard og omsorg, lever vi lenger for hver generasjon. Det betyr en aldrende befolkning som gir nye utfordringer, men også muligheter. Hvordan kan vi tilrettelegge arbeidsplasser og arenaer i samfunnet for bedre å inkludere alle, uansett alder eller behov? Dette er noen av spørsmålene som ble reist på et frokostmøte 21. november 2018.

2018-11-22

Mer om Et inkluderende og aldersvennlig samfunn – standarder som verktøy
 

Standard Norge søker fagfolk som vil bidra til å utvikle en standard for bedre renhold i pasientnære omgivelser.

2018-10-01

Mer om Vil du delta i arbeidet med Norsk Standard for renhold i pasientnære omgivelser?
 

Standarden, NS-EN 15224, er en sektorspesifikk standard om kvalitetsledelsessystemer i helse- og omsorgstjenesten. Den inneholder kravene i ISO 9001:2015, men med tilleggskrav, fortolkninger og veiledninger. Standarden ble utgitt på engelsk i 2017, og 25. september 2018 lanserte vi den norsk utgaven på et eget frokostmøte.

2018-09-25

Mer om Kvalitet for helse- og omsorgstjenester - lansering av NS-EN 15224 oversatt til norsk
 

Standard Norge søker fagfolk som vil bidra til å utvikle en standard for bedre kvalitet ved somatiske akuttmottak.

2018-04-24

Mer om Vil du delta i arbeidet med Norsk Standard for akuttmottak?
 

Standard Norge ønsker innspill på hvilke standarder som bør utvikles for smittevern. Helseinstitusjoner følger smitteverntiltak for å begrense smitteoverføring fra kjente og ukjente smittekilder. Egne standarder kan bidra.

2018-04-23

Mer om Standarder for smittevern – har du innspill?
 

Det utarbeides flere internasjonale standarder for sterilisering, men er disse tilpasset norske behov? Det kan du og din virksomhet bidra til.

2018-04-18

Mer om Vil du delta i arbeidet med standarder for sterilisering av helseprodukter?
 

Vi inviterer fagpersoner til å delta i arbeidet med å utvikle en Norsk Standard for akuttmottak. Velkommen til informasjonsmøte 20. mars!

2018-02-13

Mer om Krav til kvalitet i akuttmottak - invitasjon
 

På Akershus Universitetssykehus ble samme medikament merket ulikt ved forskjellige avdelinger. Nå bidrar en standard for merking til bedre pasientsikkerhet ved sykehuset.

2018-02-05

Mer om Ahus anbefaler andre sykehus å bruke etikettstandard