Infusjonspose på stativ i sykehuskorridor
Illustrasjonsbilde: Istock

Ahus anbefaler andre sykehus å bruke etikettstandard

På Akershus Universitetssykehus ble samme medikament merket ulikt ved forskjellige avdelinger. Nå bidrar en standard for merking til bedre pasientsikkerhet ved sykehuset.

En tydelig og standardisert merking av legemidler til injeksjon og infusjon vil kunne gi økt kvalitet under medikamenthåndtering og gi bedret pasientsikkerhet. En korrekt og lik merking av injeksjon til infusjon vil bidra til at pasienter som er under behandling i helsevesenet får riktige legemidler og dose. 

I henhold til forskrift om legemiddelhåndtering  §7, stilles det krav til istandgjøring og utdeling av medikamenter. Sprøyter, poser, kassetter og lignende skal merkes med opplysninger om pasientens id, legemidlets navn (virkestoff) og andre opplysninger som er nødvendig for sikker håndtering. Standarden NS 7400 ivaretar kravene i legemiddelforskriften ved at dette hensyntas i utformingen av etikettene og videre gir oversikt over den aktuelle legemiddelgruppe med tilhørende farger.

Standarden er nå tatt i bruk ved hele Akershus Universitetssykehus, mens Oslo Universitetssykehus er i ferd med å implementere standarden. I tillegg vurderes den nå ved flere sykehus som Sykehuset Telemark, Drammen sykehus, Sykehuset Innlandet og ved Sørlandet sykehus.

Utarbeidelsen av NS 7400 Legemiddel. Brukerpåførte etiketter for sprøyter, infusjonsposer, kassetter og lignende. Farger utforming og ytelse  ble ledet av Liv Ingunn Rykkje Dieseth, assisterende avdelingsleder ved anestesiavdelingen ved Akershus Universitetssykehus. 

– Ved Akershus Universitetssykehus erfarte vi at samme medikament var merket ulikt ved ulike avdelinger på sykehuset. Etter at vi tok i bruk standarden ved sykehuset, merkes medikament alltid likt og dette mener vi er et viktig bidrag i pasientsikkerhetsarbeidet, sier Rykkje Dieseth og oppfordrer flere norske sykehus til å ta i bruk standarden.

Sist oppdatert: 2018-02-07

NS 7400:2017

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Legemiddel - Brukerpåførte etiketter for sprøyter, infusjonsposer, kassetter og lignende - Farger, utforming og ytelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang